Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Thông báo xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy (dân sự) nguyện vọng 1, đợt 1 năm 2015

Admin 31/07/2015

THÔNG TIN

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (DÂN SỰ)

HỆ CHÍNH QUY  NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

I.                  ĐẠI HỌC (4 năm): 300 chỉ tiêu

TT

Ngành

Mã ngành

Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Báo chí

D320101

Văn, Sử, Địa

80

2

Khoa học thư viện

D320202

Văn, Sử, Địa

20

3

Bảo tàng học

D320305

Văn, Sử, Địa

20

4

Quản lý văn hóa

D220342

Văn và 2 môn Năng khiếu

80

5

Sư phạm âm nhạc

D140221

Văn và 2 môn Năng khiếu

40

*

Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp:

     

6

Sáng tác âm nhạc

D210203

Văn và 2 môn Năng khiếu

5

7

Chỉ huy âm nhạc

D210204

Văn và 2 môn Năng khiếu

5

8

Thanh nhạc

D210205

Văn và 2 môn Năng khiếu

25

9

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

Văn và 2 môn Năng khiếu

10

10

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

Văn và 2 môn Năng khiếu

5

11

Biên đạo múa

D210243

Văn và 2 môn Năng khiếu

5

12

Huấn luyện múa

D210244

Văn và 2 môn Năng khiếu

5

Căn cứ vào kết quả đăng ký xét tuyển và mức phân bố điểm của thí sinh đăng ký tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ quyết định mức điểm tuyển của  từng ngành đào tạo.

1. Ngành: Báo chí; Khoa học thư viện; Bảo tàng học:

a) Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì. Thí sinh đã dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và đã được công nhận tốt nghiệp THPT. 

b) Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

c) Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo);

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi;

- Học bạ THPT (bản photocopy công chứng);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

d) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

e) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

* Tại trường:

- Thời gian: từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Phía Bắc: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

+ Phía Nam: Ban Đào tạo Cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 140 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

* Nhận qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên:

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015. Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký sang trường đại học, cao đẳng ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội;

g) Tổ chức xét tuyển:

- Thực hiện một điểm tuyển chung theo từng ngành,lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp 3 môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 6 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 2 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

- Trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào, khi tuyển đến một mức điểm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu hoặc tuyển chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định việc tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung và báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt

2. Ngành: Quản lý văn hóa; Sư phạm âm nhạc:

a) Phương thức tuyển sinh:

Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, cụ thể:

+ Môn văn, xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì;

+ Đã dự thi 2 môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi ngày 09/7/2015 (Nhà trường chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã tham dự kỳ thi năng khiếu và nộp đủ hồ sơ dự thi vào trường theo quy định).

b) Vùng tuyển sinh:

Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước có năng khiếu về âm nhạc và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

c) Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo): Ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 1 ngành (quản lý văn hóa; sư phạm âm nhạc) đã tham dự kỳ thi năng khiếu do Nhà trường tổ chức và đăng ký xét tuyển cao đẳng cùng ngành nếu không trúng tuyển đại học.

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

d) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

e) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

* Tại trường:

- Thời gian: từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Phía Bắc: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

+ Phía Nam: Ban Đào tạo Cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 140 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

* Nhận qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên:

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015. Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký sang trường đại học, cao đẳng ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội.

g) Tổ chức xét tuyển:

- Thực hiện điểm tuyển theo chuyên ngànhlấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu, trong đó ưu tiên thí sinh có điểm chuyên môn, năng khiếu cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Căn cứ vào kết quả đăng ký xét tuyển và mức phân bố điểm của thí sinh đăng ký tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ quyết định mức điểm tuyển của  từng ngành trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào và báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt.

3. Ngành: Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Thanh nhạc; Biên đạo múa; Huấn luyện múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống:

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, cụ thể:

+ Môn văn, xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì;

+ Đã dự thi 2 môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi ngày 09/7/2015 (Nhà trường chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã tham dự kỳ thi năng khiếu và nộp đủ hồ sơ dự thi vào trường theo quy định).

b) Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước có năng khiếu về âm nhạc và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

c) Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo): Ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 1 ngành (Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Thanh nhạc; Biên đạo múa; Huấn luyện múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống) đã tham dự kỳ thi năng khiếu do Nhà trường tổ chức.

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

d) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

e) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

* Tại trường:

- Thời gian: từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Phía Bắc: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

+ Phía Nam: Ban Đào tạo Cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 140 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

* Nhận qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên:

Trường nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015. Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký sang trường đại học, cao đẳng ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội.

g) Tổ chức xét tuyển:

- Thực hiện điểm tuyển theo từng chuyên ngànhlấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu, trong đó ưu tiên thí sinh có điểm chuyên môn, năng khiếu cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Căn cứ vào kết quả đăng ký xét tuyển và mức phân bố điểm của thí sinh đăng ký tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ quyết định mức điểm tuyển của  từng ngành trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào và báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt.

II.               CAO ĐẲNG (3 năm): 30 chỉ tiêu

TT

Ngành

Mã ngành

Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Văn thư lưu trữ

C320303

Văn, Sử, Địa

30

2

Sư phạm âm nhạc

C140221

Văn và 2 môn năng khiếu

30

3

Quản lý văn hóa

C220342

Văn và 2 môn năng khiếu

30

Căn cứ vào kết quả đăng ký xét tuyển và mức phân bố điểm của thí sinh đăng ký tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ quyết định mức điểm tuyển của  từng ngành đào tạo.

1. Ngành: Văn thư lưu trữ

a) Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì. Thí sinh đã dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và đã được công nhận tốt nghiệp THPT. 

b) Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

c) Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo);

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi;

- Học bạ THPT (bản photocopy công chứng);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

d) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

e) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

* Tại trường:

- Thời gian: từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Phía Bắc: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

+ Phía Nam: Ban Đào tạo Cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 140 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

* Nhận qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên:

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015. Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký sang trường đại học, cao đẳng ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội.

g) Tổ chức xét tuyển:

- Thực hiện một điểm tuyển chung lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp 3 môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 6 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 2 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

- Trên cơ sở đảm bảo chất lượng đảm bảo chất lượng đầu vào, khi tuyển đến một mức điểm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu hoặc tuyển chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định việc tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung và báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Ngành: Sư phạm âm nhạc; Quản lý văn hóa

a) Phương thức tuyển sinh:

Xét kết quả thi của thí sinh dự thi/xét tuyển không trúng tuyển nguyện vọng 1 đại học ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc.

b) Vùng tuyển sinh:

Xét tuyển thí sinh đăng ký thi không trúng tuyển nguyện vọng 1 dự thi/xét tuyển vào đại học ngành Quản lý văn hóa và Sư phạm âm nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội.

c) Hồ sơ xét tuyển:

Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo): Khi nộp phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 đại học quản lý văn hóa; sư phạm âm nhạc – thí sinh ghi rõ nguyện vọng xétt tuyển cao đẳng cùng ngành nếu không trúng tuyển đại học.

d) Tổ chức xét tuyển:

Thực hiện điểm tuyển theo từng chuyên ngànhlấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu, trong đó ưu tiên thí sinh có điểm chuyên môn, năng khiếu cao hơn sẽ trúng tuyển.

Căn cứ vào kết quả đăng ký xét tuyển và mức phân bố điểm của thí sinh đăng ký tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ quyết định mức điểm tuyển của  từng ngành trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào và báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Ban TSQS/BQP (để báo cáo);

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Cơ sở 2 (thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu: VT, PĐT, Trong20b.  

               HIỆU TRƯỞNG

                     (đã ký)

Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh

Phụ lục III.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Kèm theo công văn số:2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày  25/4/2015

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: ......................................

Họ và tên thí sinh: ......................................................................

Số báo danh: .............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................

Đăng ký xét tuyển vào: Trường ĐH VHNTQĐ;   Mã trường: ZNH

Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên: 

                     Khu vực tuyển sinh:                  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành......................... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...........................................

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành.......................... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...........................................

3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành.......................... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...........................................

4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành......................... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...........................................

                                                     ..........., ngày     tháng       năm 2015

                                                                   NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                   (ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định;

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV);

3. Mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên":

Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu X vào ô tương ứng và trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).


Tin bài khác