Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo về việc đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Admin 20/05/2019
       Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 2 năm 2019 về việc giao cho Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa, mã số 8319042; Theo đó, tháng 10 năm 2019, Nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên. Vì vậy, Nhà trường thông báo để cán bộ, nhân viên ở các đơn vị trong toàn quân, những học viên, sinh viên đã học tập ngành Quản lý văn hóa và các chuyên ngành gần trình độ Đại học đăng ký dự thi vào học tập tại trường.

       Hiện nay, Nhà trường đã được xây dựng mới với cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chính quy ở trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa được xây dựng phong phú, đa dạng, trang bị cho người học kiến thức đảm bảo giữa lý luận và thực tiễn; các học phần chính đảm bảo kiến thức cơ bản ngành Quản lý văn hóa, cập nhật yếu tố mới từ điều kiện thực tế hiện nay.Mọi chi tiết về chỉ tiêu, công tác tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo sau.Tin: Duy Thịnh

Tin bài khác