Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật

Admin 26/03/2012
THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông hệ chính quy ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật – năm 2012 Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BQP ngày 19/01/2012 của Bộ Quốc phòng về Quy định tuyển sinh quân sự năm 2012; Quyết định số 312/QĐ-TM ngày 22/02/2012 của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN v/v giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm học 2012-2013; Trường Đại học VH-NT quân đội thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo (LKĐT) liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, chuyên ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật hệ chính quy, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình năm 2012 như sau:

 

 

I. Đối tượng tuyển sinh

1. Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; thí sinh tốt nghiệp cao đẳng thanh nhạc loại trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được đăng ký dự thi.

2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

II. Chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi, hình thức đào tạo.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo: 100

2. Ngành đào tạo: Sư phạm âm nhạc; Sư phạm mỹ thuật

3. Ký hiệu trường: ZNH (Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội)

4. Mã ngành đăng ký dự thi; Khối thi

- Sư phạm âm nhạc: D140221 ; Khối thi: N

- Sư phạm mỹ thuật: D140222 ; Khối thi: H

5. Môn thi: Thi 2 môn (cơ sở ngành và kiến thức ngành)

- Sư phạm âm nhạc

+ Môn 1: Phương pháp dạy học (âm nhạc), thi tự luận 180 phút, thí sinh soạn 01 giáo án trong chương trình lớp 7 (đi thi mang theo sách giáo khoa);

+ Môn 2: Kỹ năng nghệ thuật (thi vấn đáp).

- Sư phạm mỹ thuật

+ Môn 1: Phương pháp dạy học (mỹ thuật), thi tự luận 180 phút, thí sinh soạn 01 giáo án trong chương trình lớp 7 (đi thi mang theo sách giáo khoa);

+ Môn 2: Vẽ tranh theo đề tài, chất liệu bột màu trên khổ giấy 40 x 60 cm (thời gian làm bài 180 phút).

6. Hình thức đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ chính quy.

7. Thời gian đào tạo: 1 năm rưỡi.

III. Thời gian, địa điểm tuyển sinh, địa điểm đào tạo

1. Thời gian tuyển sinh: Ngày 05, 06 tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm tuyển sinh và tổ chức đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 15/4/2012.

- Lệ phí ĐKDT: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội - điện thoại 069.522450 và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - điện thoại 0363.831.144./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Đức Trịnh

Tin bài khác