Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp quân sự dài hạn tập trung, hệ chính quy năm 2020(Chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Múa và Văn hóa văn nghệ quần chúng)

Admin 17/04/2020

Tin bài khác