Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

Admin 27/06/2012
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BQP ngày 19/01/2012 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển sinh quân sự năm 2012; Quyết định số 1007/QĐ-TM ngày 20/6/2012 của Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN về việc giao chỉ tiêu đào tạo bổ sung năm học 2012-2013. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp dân sự hệ chính quy năm học 2012-2013 như sau:

 BK001

BK002

Tin bài khác