Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Thông báo tuyển sinh đào tạo hoàn thiện đại học cho đối tượng dân sự năm 2011

Admin 26/09/2011
THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo Hoàn thiện Đại học cho đối tượng dân sự - năm 2011 Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BQP ngày 27/01/2011 của Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2011; Quyết định số 293/QĐ-TM ngày 16/02/2011 của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN v/v giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm học 2011-2011. Trường Đại học VH-NT quân đội thông báo tuyển sinh Hoàn thiện đại học cho đối tượng dân sự, năm học 2011-2012 như sau:

 

 

I- Đối tượng tuyển sinh.

          1. Thí sinh ngoài quân đội; có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi (sư phạm âm nhạc; sư phạm mỹ thuật; quản lý văn hoá; nghệ thuật chuyên nghiệp).

2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

II- Chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi, hình thức đào tạo.

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo:        100

2. Ký hiệu trường:  ZNH (Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội)

3. Khối thi:

          - Sư phạm âm nhạc:           Khối N

          - Sư phạm mỹ thuât:          Khối H

          - Quản lý văn hoá:             Khối R

          - Nghệ thuật chuyên nghiệp, gồm các chuyên ngành: Thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, sáng tác âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa, huấn luyện múa: Khối N

4. Mã ngành đăng ký dự thi:

          - Sư phạm âm nhạc:           01

          - Sư phạm mỹ thuât:          02

          - Quản lý văn hoá:             03

          - Nghệ thuật chuyên nghiệp:

+ Thanh nhạc:                             04

+ Biểu diễn nhạc cụ phương tây:    06

+ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống:  07

+ Sáng tác âm nhạc:                    08

+ Chỉ huy dàn nhạc:                     09

+ Biên đạo múa:                          10

+ Huấn luyện múa:                      11

5. Môn thi: Thi 2 môn (kiến thức ngành và cơ sở ngành)

- Sư phạm âm nhạc:

+ Môn 1: Soạn giáo án (thi tự luận 180 phút), thí sinh soạn 01 giáo án trong chương trình lớp 7 (đi thi mang theo sách giáo khoa);

+ Môn 2: Kỹ năng nghệ thuật (thi vấn đáp).

- Sư phạm mỹ thuật:

+ Môn 1: Soạn giáo án (thi tự luận 180 phút), thí sinh soạn 01 giáo án trong chương trình lớp 7 (đi thi mang theo sách giáo khoa);

+ Môn 2: Vẽ tranh theo đề tài, chất liệu bột màu trên khổ giấy 40 x 60 cm (thời gian làm bài 180 phút).

- Quản lý văn hoá:

+ Môn 1: Môn lý luận nghiệp vụ quản lý văn hoá (thi tự luận 180 phút);

+ Môn 2: Tự chọn một trong các loại hình nghệ thuật để thi (hát, nhạc cụ, tiểu phẩm sân khấu, múa phong trào).

- Nghệ thuật chuyên nghiệp:

+ Thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống: môn 1 chuyên ngành; môn 2 kiến thức âm nhạc (ghi âm, xướng âm).

+ Sáng tác âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc: môn 1 chuyên ngành; môn 2 kiến thức âm nhạc (ghi âm, xướng âm, hoà thanh).

+ Biên đạo múa, huấn luyện múa: môn 1 chuyên ngành (bài tự chuẩn bị, bài thi bắt buộc); môn 2 năng lực cơ bản.

6. Hình thức đào tạo: Hoàn thiện đại học, hệ chính quy

          7. Thời gian đào tạo: 1 năm rưỡi (18 tháng).

III- Thời gian, địa điểm tuyển sinh, địa điểm đào tạo và học phí:

          1. Thời gian tuyển sinh: Đầu tháng 10/2011.

          2. Khai giảng: Cuối tháng 10/2011.

          3. Địa điểm tuyển sinh và tổ chức đào tạo: Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

          4. Học phí:     1.000.000đồng/tháng/sinh viên (một triệu đồng chẵn).

IV- Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 25/8/2011 đến hết ngày 25/9/2011.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Lệ phí ĐKDT:  200.000 đồng/hồ sơ.                     

- Lệ phí thi:         300.000 đồng/thí sinh.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội - điện thoại 069.522450./.

 

 

Tin bài khác