Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Admin 26/10/2022

Ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và trực tiếp thông báo. Tham dự thông báo có các đồng chí là chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Nhà trường.

hội nghị 2510

Nội dung Thông báo tập trung vào một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Trên cơ sở nội dung thông báo, đồng chí Phùng Thanh Tiến đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, quần chúng tạo sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn Trường; tích cực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2022./.

Tin Vũ Lịch

Ảnh Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác