Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017

Admin 04/12/2017

 

Thứ

/Ngày

Thời gian

Lớp

Môn thi

HTT

Khoa

Phòng thi

Ghi chú

Hai

4/12

14h00

ĐHTV K1 + K2

Sản phẩm và dịch vụ thư viện hiện đại

Viết

QLVH

P1502

72

14h00

(D18 + M34) DS

Tiếng Anh

Viết + VĐ

VHCB

P3303

66

Ba

5/12

8h00

ĐH TV K3

Toán học trong hoạt động TV

Viết

QLVH

P3308

65

8h00

ĐH Báo chí K4

Mỹ học

Viết

XHNV

P3303

P3306

63

8h00

TC VTLT (BQP)

Kỹ thuật đánh máy vi tính

TH

QLVH

HVHC

39

14h00

Khoa Múa: Lịch sử múa VN; Lịch sử múa TG; Lý luận múa

P3303

 

14h00

ĐH QLVH K10

Sân khấu học ĐC

QLVH

P3416

38

6/12

8h00

ĐH QLVH K10

Lý thuyết âm nhạc

QLVH

P3405

36

8h00

N41

Tiếng Anh

Viết + VĐ

VHCB

P1502

67

8h00

TCVTLT (BQP)

Văn bản và kỹ thuật soạn thảo VB hành chính

Viết

QLVH

HVHC

52

9h00

ĐH TV K1 + K2

Thư viện số

QLVH

P3513

37

13h00

(H38 + M34) QS

Tiếng Anh

Viết

VHCB

P3305

68

Năm

7/12

8h00

ĐH QLVH K10

Ký – Xướng âm

Viết + VĐ

QLVH

P3306

35

8h00

ĐH SPAN K7

QLHCNN & QLNGD ĐT

Viết

SPNH

P3412

74

13h30

H38 DS

Tiếng anh

Viết + VĐ

VHCB

P3303

69

14h00

ĐH Báo chí K5

TLH - NT

Viết

XHNV

P3405

54

Sáu

8/12

14h00

ĐH SPAN K7 + TV K2 + BT K1

Cơ sở văn hóa VN

Viết

XHNV

P3306

73

Bảy

9/12

7h30

ĐH SPAN K8

CNTT

TH

VHCB

P.máy

40

          

               Ghi  chú :

     Đề nghị Khoa phụ trách môn học bố trí cán bộ coi thi đủ số lượng phòng thi đã bố trí.

    Cán bộ coi thi có mặt lấy giấy thi và danh sách điểm danh thi, đề thi tại Ban Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong TB;

- P. Đào tạo;

TRƯỞNG BAN

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê

Tin bài khác