Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 03 tháng 5 năm 2017 đến ngày 04 tháng 5 năm 2017

Admin 03/05/2017
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2016 – 2017 của Nhà trường phê duyệt ngày 06 tháng 2 năm 2017 Căn cứ kế hoạch thi do Khoa đăng ký tại Ban Khảo thí. Lịch huấn luyện và bố trí phòng học của Phòng Đào tạo Ban Khảo thí & ĐBCLGD ĐT thông báo lịch thi các môn của các Khoa từ Ngày 03  tháng 5  năm 2017 đến ngày 04  tháng 5  năm 2017  như sau:

 

Thứ

/Ngày

Thời gian

Lớp

Môn thi

HTT

Khoa

Phòng thi

Ghi chú

3/5

8h00

TCVTLT (BQP)

Tiếng việt TH

Viết

VHCB

HVHC

 

8h00

ĐH Báo chí K4

Phóng sự

Viết

XHNV

P3308

 

Năm

4/5

14h00

VĐVT1,2 + LT VTLT

Kỹ năng TC hội họp, sự kiện

Viết

QLVH

P3412

 

          

                   Ghi  chú :

          Đề nghị Khoa phụ trách môn học bố trí cán bộ coi thi đủ số lượng phòng thi đã bố trí.

          Cán bộ coi thi có mặt lấy giấy thi và danh sách điểm danh thi tại Ban Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong TB;

- P. Đào tạo;

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Đại úy Phạm Ngọc Hà Lê

 

Tin bài khác