Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo Kế hoạch Bế giảng, trao Bằng tốt nghiệp Đại học, Trung cấp dân sự hệ chính quy năm 2015

Admin 12/11/2015
Căn cứ Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng; Kế hoạch giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Quân đội; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch Bế giảng, trao Bằng tốt nghiệp ĐH, TC dân sự hệ chính quy cho HV-SV tốt nghiệp năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện Quy chế quản lý HV-SV của Bộ GD&ĐT, BQP;

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi để HV-SV nhận và hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức buổi lễ trang trọng, an toàn, tiết kiệm;

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức chặt chẽ, chu đáo; đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

II. THI GIAN, ĐỊA ĐIM VÀ THÀNH PHẦN

1. Tại Trường Đại học VHNT Quân đội: 101 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

a) Thời gian: 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, ngày 16/11/2015 (thứ 2)

b) Địa điểm: Hội trường tầng 5

c) Thành phần:

- Thủ trưởng Ban Giám hiệu;

- Chỉ huy các Phòng, Khoa, Ban, Nhà hát NTTH.

- HV-SV dân sự tốt nghiệp ĐH, TCCN hệ chính quy 2015:174 HV-SV

+ ĐH NTCN – Khóa 3 (2011-2015): 55 SV

+ ĐH QLVH – Khóa 4 (2011-2015): 31 SV

+ ĐH SP ÂN, SPMT – Khóa 4 (2011-2015): 39 SV

+ TC NTCN (thanh nhạc; múa; nhạc cụ) – Khóa học 2011-2015: 49 HV

2. Tại Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh: Số 2A Phan Văn Trị (Trường THPT Lam Sơn), phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

a) Thời gian: 09 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 18/11/2015 (thứ 4).

b) Địa điểm: Hội trường

c) Thành phần:

- Thủ trưởng Ban Giám hiệu: 01 đ/c; PĐT: 01 đ/c;

- Chỉ huy Cơ sở 2; Giám đốc Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam và đại diện Ban Đào tạo, Ban Hành chính, Chỉ huy học viên.

- Sinh viên dân sự tốt nghiệp ĐH hệ chính quy 2015: 29 SV

+ ĐH Thanh nhạc – Khóa 3 (2011-2015): 02 SV

+ ĐH QLVH – Khóa 4 (2011-2015): 07 SV

+ ĐH SP ÂN, SPMT – Khóa 4 (2011-2015): 20 SV

Căn cứ vào thông báo trên các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ về phòng Đào tạo.

Tin bài khác