Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy – năm 2016

Admin 18/08/2016
          Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng ban hành năm 2016; Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS, 23/QĐ-TSQS định ngày 17/8/2016 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về Quy định điểm chuẩn tuyển sinh cho đối tượng vào đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ quân sự, dân sự trong các trường Quân đội Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo điểm chuẩn tuyển sinh các đối tượng và loại hình đào tạo hệ chính quy năm 2016 như sau:

 

TT

Ngành

Điểm chuẩn

Ghi chú

A.

ĐÀO TẠO QUÂN ĐỘI

   

I.

Đại học liên thông từ trình độ trung cấp

   
 

Nhạc công quân nhạc (D210207)

Tổng điểm: 20,25

 

II.

Đại học liên thông từ trình độ cao đẳng

   

1.

Thanh nhạc (D210205)

Tổng điểm: 20,5

 

2.

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (D210207)

Tổng điểm: 20,5

 

3.

Quản lý văn hóa (D220342)

Tổng điểm: 20,5

 

III.

Trung cấp đào tạo 4 năm

   

1.

Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây

   
 

- Thi phía Bắc (tại Trường)

Tổng điểm: 15,0

 
 

- Thi phía Nam (thi tại Cơ sở 2)

Tổng điểm: 14,8

 

2.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

   
 

- Thi phía Bắc (tại Trường)

Tổng điểm: 17,1

 
 

- Thi phía Nam (thi tại Cơ sở 2)

Tổng điểm: 14,0

 

B.

ĐÀO TẠO DÂN SỰ

   

I.

Đại học đào tạo 4 năm

   

1.

Thanh nhạc (D210205)

Tổng điểm: 16,17

 

2.

Biên đạo múa (D210243)

Tổng điểm: 19,0

 

3.

Huấn luyện múa (D210244)

Tổng điểm: 15,75

 

4.

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (D210207)

Tổng điểm: 17,5

 

5.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (D210210)

Tổng điểm: 20,25

 

6.

Sáng tác âm nhạc (D210203)

Tổng điểm: 19,25

 

7.

Diễn viên Kịch - Điện ảnh (D210234)

Tổng điểm: 15,25

 

8.

Sư phạm âm nhạc (D140221)

Tổng điểm: 15,0

 

9.

Quản lý văn hóa (D220342)

Tổng điểm: 17,0

 

10.

Báo chí (D320101)

Tổng điểm: 22,5

 

11.

Khoa học thư viện (D320202)

Tổng điểm: 20,0

 

12.

Bảo tàng học (D320305)

Tổng điểm: 19,0

 

II.

Đại học liên thông từ trình độ cao đẳng

   

1.

Thanh nhạc (D210205)

Tổng điểm: 19,3

 

2.

Huấn luyện múa (D210244)

Tổng điểm: 19,3

 

3.

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (D210207)

Tổng điểm: 19,3

 

4.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (D210210)

Tổng điểm: 19,3

 

5.

Quản lý văn hóa (D220342)

Tổng điểm: 19,3

 

III.

Cao đẳng đào tạo 3 năm

   

1.

Văn thư lưu trữ (C320303)

Tổng điểm: 15.25

 

IV.

Trung cấp đào tạo 4 năm

   

1.

Thanh nhạc

   
 

- Thi phía Bắc (tại Trường)

Tổng điểm: 24,0 (chuyên môn hệ số 2)

 
 

- Thi phía Nam (thi tại Cơ sở 2)

-Tổng điểm: 20,5

-Chuyên môn: 7,5

 

2.

Diễn viên múa

   
 

Múa Nam

- Tổng điểm: 18,5

- Chuyên môn: 8,5

 
 

Múa Nữ

- Tổng điểm: 17,88

- Chuyên môn: 7,38

 

3.

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

- Tổng điểm: 12,4

- Chuyên môn: 8,25

 

4.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

- Tổng điểm: 15,1

- Chuyên môn: 8,5

 

Nơi gửi:

 - Ban Giám hiệu;

 - Các cơ quan, đơn vị trong toàn trường;

 - Website của Trường;

 - L­ưu: VT, PĐT; Trọng 45bản.

HIỆU TRƯỞNG

                   

(đã ký)

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh

Tin bài khác