Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thông báo 02 Hướng dẫn mới trong Nhà trường

Admin 10/03/2011
LTS: Để thiết thực hưởng ứng năm Thanh niên Việt Nam 2011; nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ của tuổi trẻ; tạo môi trường động lực mới để học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, vừa qua Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường đã có Hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên năm 2011, Phòng Chính trị có Hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “3 nhất, 5 không” trong thanh niên toàn trường. Sau đây Ban biên tập sẽ đăng nội dung hai văn bản hướng dẫn trên để cung cấp thông tin cho các bạn trẻ là học viên, sinh viên của Nhà trường.  

 

 Hướng dẫn

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “3 nhất, 5 không”

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2011; để thiết thực hưởng ứng năm thanh niên Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phòng Chính trị hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “3 nhất, 5 không” trong các tổ chức Đoàn thanh niên của Nhà trường như sau:

* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, ý thức tự giác, tự quản, tự rèn của tuổi trẻ toàn trường từng bước giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu trong học tập và rèn luyện, tạo bước đột phá chuyển biến tích cực trong thực hiện nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong học viên, sinh viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Phát huy cao nhất mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tổ chức thực hiện phong trào; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; tạo môi trường, động lực mới để học viên, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

* NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN THI ĐUA:

Nội dung:

3 nhất:

Tự học, tự giác rèn luyện tốt nhất.

Đoàn kết, kỷ luật nghiêm nhất.

Nội vụ, vệ sinh gọn sạch nhất.

5 không:

Không uống rượu, bia, hút thuốc lá.

Không chơi lô đề, vay nặng lãi.

Không đánh bài ăn tiền.

Không nói tục, chửi thề.

Không vi phạm kỷ luật và các tệ nạn xã hội.

Chỉ tiêu thi đua

100% tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong Nhà trường thực hiện tốt các mục tiêu “3 nhất, 5 không”.

100% tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên thực hiện đúng các nội quy, quy định của Nhà trường (mang mặc, đeo thẻ, chấp hành các nề nếp, chế độ…); kết quả thi, kiểm tra các môn 100% đạt yêu cầu, có 60% trở lên đạt khá, giỏi.

Phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên, không để xảy ra mất an toàn trong học tập, công tác và tham gia giao thông, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; 100% các tổ chức đoàn an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát huy tốt vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên khối cơ quan trong công tác bảo đảm, phục vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vật tư, kinh phí, trang thiết bị đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian

Phong trào thi đua “3 nhất, 5 không” chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 15/3/2011 đến 19/5/2011; giai đoạn 2 từ 20/5/2011 đến 22/12/2011.

* MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “3 nhất, 5 không”, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, tự giác, tích cực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của phong trào thi đua.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò của Chính trị viên và người chỉ huy đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua; phát huy vai trò của từng tập thể và cá nhân tích cực thực hiện các chỉ tiêu phong trào thi đua.

Đổi mới hoạt động thi đua ở các cơ sở đoàn, tổ chức thi đua phải thường xuyên, liên tục, biện pháp tổ chức phong phú, chặt chẽ, đột phá vào những khâu yếu kém của đơn vị trong học tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chế độ chính quy.

Kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào.

Gắn phong trào thi đua “3 nhất, 5 không” với phong trào thi đua quyết thắng của Nhà trường và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2011.

Nhận được Hướng dẫn này, đề nghị các phòng, khoa, đơn vị có tổ chức Đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả thiết thực.

Hướng dẫn

Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên năm 2011

Căn cứ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) của học sinh (HS), sinh viên (SV) được quy định trong Điều 24 Luật giáo dục;

Căn cứ định hướng chiến lược NCKH&CN của Nhà trường giai đoạn 2010 -2020 và kế hoạch công tác NCKH&CN của Trường Đại học VHNT Quân đội năm 2011 đã được Thủ trưởng cấp trên phê duyệt;

Phòng KHCN&MT hướng dẫn công tác NCKH trong học sinh, sinh viên Nhà trường năm 2011 như sau:

* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm rèn luyện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong việc vận dụng những kiến thức đã học, thực tế công tác vào việc đúc kết kinh nghiệm, đề ra giải pháp, sáng kiến kỹ thuật, nghiên cứu đề tài với quy mô từ thấp đến cao;

Nâng cao năng lực làm công tác NCKH tạo phong trào NCKH sâu rộng trong HS, SV toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực; vận động được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các khoa và tiểu đoàn học viên.

Các sáng kiến giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu phải có tính mới, có giá trị khoa học, thực tiễn, hiệu quả ứng dụng tốt, thiết thực với nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

* ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM GIA:

Học viên bậc Trung học năm thứ 2, năm thứ 3: Viết báo chuyên ngành; các bài viết cho Tài liệu nghiệp vụ VHNT Quân đội, trang Website Nhà trường; sáng kiến, nghiên cứu giải pháp, đúc rút kinh nghiệm;

Học viên bậc Cao đẳng năm thứ 2 trở đi: Viết báo chuyên ngành; nghiên cứu giải pháp, đúc rút kinh nghiệm, viết sáng kiến; tiểu luận, tham luận; đề tài cấp khoa;

Học viên, sinh viên bậc Đại học năm thứ 3 trở đi: Viết báo chuyên ngành; nghiên cứu giải pháp, đúc rút kinh nghiệm, viết sáng kiến; tiểu luận; tham luận; đề tài cấp trường.

* THỂ LOẠI, ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC:

+ Về thể loại:

Báo, tạp chí chuyên ngành; tài liệu nghiệp vụ VHNT Quân đội; trang Website Nhà trường;

Tham luận trong hội nghị khoa học; tiểu luận chuyên ngành;

Sáng kiến; kinh nghiệm, giải pháp trong học tập, thực hành biểu diễn.

Đề tài cấp cơ sở.

+ Định hướng nội dung nghiên cứu:

HS, SV có thể đi sâu nghiên cứu, trao đổi các vấn đề sau đây:

Ước mơ, lý tưởng, hoài bão của tuổi trẻ hiện nay;

Vấn đề ứng dụng, tiếp thu KHKT và CN trong học tập và công tác tại đơn vị cơ sở.

Mô hình, cách thức, đổi mới phương pháp (PP) tự học của HV, SV

Nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung, PP học các môn học KHXH&NV, VHCB, QS-TC, các môn chuyên ngành.

Đối với nhóm ngành văn hóa:

Nghiên cứu cách thức, đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động văn hóa gồm các nhóm ngành:

Tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ sở;

Xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở,

Công tác lưu giữ truyền thống ở đơn vị cơ sở,

Đổi mới cách trưng bày, tổ chức hoạt động đọc, tra cứu, giới thiệu sách, bổ sung tài liệu ở thư viện các đơn vị;

Vai trò của phòng Hồ Chí Minh với việc giáo dục nhận thức, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam.

Tìm hiểu, học tập, ứng dụng công nghệ mới, ngoại ngữ, tin học vào hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ sở.

Đối với nhóm ngành nghệ thuật và sư phạm:

Nghiên cứu cách thức, đề xuất giải pháp đổi mới PP tự học, thực hành sáng tác và biểu diễn nghệ thuật:

Tìm hiểu thực tế nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng để lựa chọn đề tài cho sáng tác âm nhạc, biên đạo múa; đổi mới phong cách biểu diễn, trình diễn.

Tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ mới, tin học vào ngành nghề;

Tìm hiểu và áp dụng những lý luận, thực tiễn sư phạm, công nghệ dạy học hiện đại vào việc soạn-giảng đối với SV khoa sư phạm.

+ Kết cấu một công trình khoa học:

Phần mở đầu

Tính cấp thiết của đề tài/sáng kiến/ giải pháp

Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài/ sáng kiến/ giải pháp

Thực trạng và đề xuất nhóm giải pháp

Kết luận

Ngoài ra người nghiên cứu cần làm rõ những tài liệu tham khảo ở phần cuối công trình nghiên cứu.

* THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2011.

Nhà trường sẽ có phần thưởng đối với những học viên, sinh viên có công trình được Hội đồng khoa học nghiệm thu đạt chất lượng tốt; có thành tích cao trong NCKH.

Nhận được hướng dẫn này đề nghị các khoa và tiểu đoàn học viên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để HS, SV nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả thiết thực. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị trao đổi trực tiếp với Phòng KHCN&MT của Nhà trường.

 

Tin bài khác