Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Thời khóa biểu khoa âm nhạc

Admin 01/06/2012
BUỔI CA TIẾT GIỜ BẮT ĐẦU GIỜ KẾT THÚC GIỜ GIẢI LAO GIỮA CA
SÁNG 1 1,2,3 06h45 09h10 Từ 07h55 đến 08h05
2 4,5,6 09h20 11h45 Từ 10h30 đến 10h40
CHIỀU 3 7,8,9 12h15 14h40 Từ 13h25 đến 13h35
4 10,11,12 14h50 17h15 Từ 16h00 đến 16h10
TỐI 5 13,14,15 18h00 20h30 Từ 19h đến 19h25

Tin bài khác