Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thi tuyển sinh quân sự năm học 2013-2014

Admin 02/07/2013
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng(ĐH, CĐ) và trung cấp  chuyên nghiệp(TCCN) hệ chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ quốc phòng ban hành và thực hiện năm 2013. Thực hiện thông tư số 08/2013/TT - BQP ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Bộ quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013; Chỉ thị số 10/CT - TM ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN về tăng cường chỉ đạo, tổ chức tốt kì thi tuyển sinh vào các học viện, nhà trường Quân đội năm 2013.

 Từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2013 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội triển khai công tác tuyển sinh quân sự ở các trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, kì thi chia làm 03 đợt. Đợt 1, khối A cho ngành Thiết kế âm thanh ánh sáng trình độ Cao đẳng, có 23 thí sinh dự thi.

Đợt 2: Ở trình độ đại học có các khối thi ZNHR (ngành Quản lí văn hóa), ZNHC ( ngành Báo chí), ZNHN ( nhóm ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp và Sư phạm âm nhạc), ZNH ( ngành Sư phạm mĩ thuật), tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 795 trong đó phía nam có 197.

. Trình độ Cao đẳng có khối thi N cho ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh với 58 thí sinh đăng kí dự thi trong đó tỉ lệ hồ sơ được chia đều cho cả phía Bắc và phía Nam.

Đợt 3 dành cho khối Trung cấp chuyên nghiệp với các ngành Thanh nhạc, Diễn viên múa, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 359, Thanh nhạc luôn là ngành có thí sinh thi đông nhất, 244/359 thí sinh nộp hồ sơ.

Nhằm quán triệt sâu sắc qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ quốc phòng, bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, tập huấn coi thi...Chủ tịch Hội đồng- Hiệu trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh đã cho ban hành qui định số 712 /QĐ-TĐH ngày 10/6/2013 về việc thực hiện Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN tới tận cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ và lao động hợp đồng. Bên cạnh đó Nhà trường còn có chính sách hỗ trợ nơi ăn ở cho các thí sinh có hoàn ảnh khó khăn.

Năm 2013, lần đầu tiên Nhà trường tổ chức thi khối A các môn Toán, vật lí, Hóa học nên công tác chuẩn bị hết sức chu đáo. Cũng là năm có đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Với truyền thống là Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ qui chế tuyển sinh của liên Bộ, được đánh giá là " điểm thi sạch" liên tục trong những năm qua, năm 2013 này sẽ tiếp tục là năm Trường Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó có thành tích của công tác tuyển sinh quân sự, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo cho khóa học tiếp theo ở các ngành học, xứng đáng là địa chỉ đào tạo Văn hóa Nghệ thuật tin cậy của Quân đội và nhân dân.

                                                                                                                                                                         Mai Chi

Tin bài khác