Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thi tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức liên kết đào tạo

Admin 11/06/2013
Thực hiện Kế hoạch  giáo dục - đào tạo đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phê duyệt, từ ngày 20 tháng 6 đến 24 tháng 6 năm 2013 Nhà trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức đào tạo liên thông tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và trường Cao đẳng Truyền hình. Tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội các chuyên ngành đào tạo và tổ chức thi tổ nghiệp bao gồm: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống với các môn thi Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kĩ thuật thanh nhạc; Hòa tấu dàn nhạc; Kĩ thuật nhạc cụ; Thực hành biểu diễn.

 Tại trường Cao đẳng Truyền hình các chuyên ngành đào tạo và tổ chức thi tổ nghiệp bao gồm:Quay phim, Diễn viên kịch - điện ảnh với các môn thi Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lí luận cơ sở ngành; Thực hành diễn xuất và thực hành quay phim bằng hình thức nộp tác phẩm ghi ở đĩa và kịch bản.

IMG 82511

IMG 82611

Các buổi thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông chuyên ngành Thanh nhạc và Nhạc cụ

tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Là cơ sở đào tạo có uy tín của Quân đội và đất nước, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vốn có bề dày truyền thống trong việc thực hiện các qui định về tổ chức đào tạo và qui chế thi nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng. Do vậy, khi thực hiện liên kết đào tạo Nhà trường không chỉ triển khai nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, hiện đại và cập nhật mà còn tổ chức ôn tập, thi rất nghiêm túc.

Trong những năm học tiếp theo các cơ sở đào tạo ngành văn hóa nghệ thuật tiếp tục liên kết với Nhà trường, mở rộng qui mô, hình thức đào tạo.

QUỲNH HOA

Tin bài khác