Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thi tốt nghiệp quốc gia đại học liên thông Thanh nhạc khóa 4 và Quản lý văn hóa khóa 3, tại Cơ sở 2 - TP. Hồ Chí Minh

Admin 17/01/2017
Thực hiện Kế hoạch thi tốt nghiệp quốc gia đại học liên thông hệ chính quy, khóa học 2015 - 2017 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phê duyệt. Từ ngày 10 đến ngày 14/01/2017, tại Cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp quốc gia cho học viên, sinh viên các lớp Đại học liên thông Thanh nhạc khóa 4 và Quản lý văn hóa khóa 3.

Nội dung thi tốt nghiệp gồm các môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thi chung cả hai lớp; Kỹ thuật thanh nhạc và Thực hành biểu diễn đối với chuyên ngành Thanh nhạc; Lý luận nghiệp vụ Quản lý văn hóa, Thực hành nghệ thuật đối với chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Ngày 10/01/2017, chương trình thi Thanh nhạc đã mở đầu cho kỳ thi và đem đến một không khí cuốn hút với phần thể hiện của 07 sinh viên, dự thi với 56 tác phẩm. Các học viên, sinh viên dự thi đã bộc lộ được các yếu tố kỹ thuật và khả năng thực hành biểu diễn. Chương trình thi môn Thực hành nghệ thuật của lớp Quản lý văn hóa khóa 3 cũng lôi cuốn không kém, với một chương trình nghệ thuật tổng hợp nhiều màu sắc, nội dung phong phú gồm nhiều thể loại hát, múa, kịch do chính các học viên, sinh viên tự sáng tác, dàn dựng và biểu diễn.

Kỳ thi tốt nghiệp đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế, quy định. Các phần thi thực hành, biểu diễn nghệ thuật đã thể hiện tốt việc gắn lý thuyết với thực hành, phản ánh sự tiến bộ của học viên, sinh viên, hứa hẹn ra trường sẽ đáp ứng tốt yêu cầu công tác ở đơn vị quân đội và xã hội.

Tin: Ngọc Tân

 

Tin bài khác