Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thi tốt nghiệp ngành Báo chí và Quay phim, hình thức đào tạo liên thông

Admin 24/02/2014
       Trong hai ngày (từ 22/2 đến 23/2/2014), kì thi tốt nghiệp ngành Báo chí (khóa 1) và Quay phim (khóa 3) trình độ đại học, hình thức đào tạo liên thông được tổ chức tại Trường Cao đẳng Truyền hình Việt Nam. Số lượng sinh viên dự thi là 221 trong đó ngành Báo chí là 182 em, ngành Quay phim: 39 em. Đây là kết quả  của sự liên kết, hợp tác đào tạo quy củ, nghiêm túc, có truyền thống giữa Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với Trường Cao đẳng Truyền hình Việt Nam.

     Các môn thi và hình thức thi tuân thủ theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Quốc phòng, bao gồm: Lí luận Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lý luận cơ sở ngành với hình thức thi tự luận; Tác phẩm báo chí, Tác phẩm quay phim được tổ chức dưới hình thức thi thực hành.

     Để chất lượng đào tạo đạt kết quả cao, công tác tổ chức đào tạo được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, có nhiều đổi mới trong thiết kế chương trình và triển khai thực hiện. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn giảng viên có trình độ, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm giỏi, tâm huyết với nghề đồng thời phối kết hợp với các cơ sở báo chí - truyền thông lớn, có uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân...để sinh viên được thực hành, thực tập với những trang thiết bị hiện đại, những phóng viên, biên tập viên nhiều kinh nghiệm.

      Dù là đối tượng đào tạo dân sự nhưng người học được Nhà trường chú trọng trang bị kiến thức và rèn luyện nghiệp vụ tác nghiệp báo chí, quay phim trong quân đội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo khi ra trường thực hiện tốt nhiệm vụ phóng viên, biên tập viên trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

     Công tác tổ chức ôn tập trước kì thi được chú trọng, do vậy ngoài kiến thức ngành, chuyên ngành được trang bị cơ bản thì kĩ năng, nghiệp vụ tác nghiệp các thể loại báo chí và quay phim của sinh viên khá thuần thục, giúp sinh viên tự tin bước vào kì thi.

      Kì thi được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế. Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được tiến hành trong hai ngày tiếp theo (từ 24/2 đến 25/2/2014).

                                                                                                                Quỳnh Hoa

Tin bài khác