Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thi tốt nghiệp các môn Chủ nghĩa Mác - LêNin- Tư tưởng Hồ Chí Minh

Admin 20/05/2013
Thực hiện qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Quốc phòng. Ngày 29 tháng 5 năm 2013 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thi tốt nghiệp các môn Chủ nghĩa Mác - LêNin- Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học tại hai cơ sở đào tạo của Nhà trường ( Cơ sở 1: 101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và Cơ sở 2 tại Nhà hát Quân đội phía nam). Nội dung thi là những kiến thức tổng hợp các môn khoa học Mác – LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hình thức thi: tự luận.

 

Nhà trường đã xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi đạt chuẩn về kiến thức và kĩ năng, gắn với thực tiễn, có tính gợi mở để người học có tư duy tổng hợp, phân tích, khái quát trên cơ sở những kiến thức cơ bản đã được học.

Thực hiện nghiêm qui chế thi của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Quốc phòng, kì thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, phản ánh đúng chất lượng đào tạo.

HOÀI HÀ

Tin bài khác