Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tập huấn công tác quản lý báo chí trong Quân đội năm 2015

Admin 02/11/2015
Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản báo chí, hoạt động tuyên truyền báo chí trong tình hình mới, giúp các cơ quan báo chí và quản lý báo chí trong quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí trong quân đội phát triển, sáng ngày 29/10/2015, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Lớp tập huấn công tác quản lý báo chí trong Quân đội năm 2015 tại Trung tâm Quản lý học viên và Bồi dưỡng cán bộ/TCCT (Đoàn 871). Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Cùng dự có PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan và 154 đồng chí học viên tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những năm qua, công tác quản lý và xuất bản báo chí trong quân đội thường xuyên được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; các cơ quan báo chí trong quân đội đã triển khai thực hiện công tác quản lý và xuất bản báo chí nghiêm túc, có hiệu quả, giữ vững định hướng chính trị; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ quan báo chí trong quân đội là lực lượng xung kích, nòng cốt, vũ khí sắc bén tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những điểm hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý báo chí trong quân đội những năm gần đây và yêu cầu Ban tổ chức lớp tập huấn cần duy trì, thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch nội dung, chương trình tập huấn. Các học viên tham gia lớp tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn; chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý và xuất bản báo chí trong quân đội.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, xuất bản báo chí và hoạt động tuyên truyền báo chí quân đội trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong quân đội tiếp tục quán triệt, nắm vững các quan điểm, định hướng của Đảng; đảm bảo mọi hoạt động báo chí quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đẩy mạnh quy hoạch báo chí quân đội phù hợp với Đề án "Hiện đại hóa các cơ quan báo chí quân đội giai đoạn 2014 - 2018"; sáng tạo, đổi mới hình thức cũng như nội dung tuyên truyền; đồng thời làm tốt công tác đào tạo, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ, kỹ năng tác nghiệp giỏi.

Trong thời gian 2 ngày (29 và 30/10/2015), với tinh thần tích cực, chủ động, nghiêm túc, các học viên đã học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề: Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí- Một số vấn đề báo chí cần quan tâm hiện nay; Công tác quản lý báo chí trong QĐND Việt Nam; Hệ thống báo chí Quân đội - Các văn bản liên quan đến xuất bản báo chí; Quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí. Từ những kiến thức đã lĩnh hội được tại lớp tập huấn, các cơ quan báo chí và quản lý báo chí trong quân đội sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đưa hoạt động báo chí trong quân đội không ngừng phát triển, xứng đáng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.

THU THỦY

Tin bài khác