Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phòng Tham mưu Hành chính

Admin

Trưởng phòng:
Đại tá Vũ Hải Sông
Phó Trưởng phòng:
Thượng tá Đào Văn Toàn

 

Phòng Tham mưu - Hành chính chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tham mưu, hành chính trong Nhà trường; chỉ huy quản lý, xây dựng phòng vững mạnh toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Căn cứ vào điều lệnh, điều lệ Quân đội Nhân dân Việt Nam, mệnh lệnh của Hiệu trưởng, lập kế hoạch, nội dung, chương trình công tác Nhà trường một cách khoa học.

- Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng thực hiện xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hoá, duy trì kỷ luật, lễ tiết tác phong trong Nhà trường.

- Duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp sinh hoạt, học tập và công tác trong nhà trường, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đến Nhà trường liên hệ công tác.

- Triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong Nhà trường thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu.

- Duy trì nghiêm các chế độ tuần tra, canh phòng, bảo mật; lập kế hoạch, tập duyệt các phương án phòng cháy, chữa cháy trong trong Nhà trường.

- Xây dựng các phương án tác chiến khi có tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp, hợp đồng với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

- Nắm chắc tình hình quân số, vũ khí, trang bị, tham mưu với Hiệu trưởng kế hoạch bổ sung, tăng cường phối thuộc, sử dụng lực lượng, trang bị vũ khí thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa trong toàn trường làm tốt công tác sơ tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác.

Một số hình ảnh Phòng Tham mưu Hành chính :