Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phòng Khoa Học Quân Sự

Admin

Trưởng Phòng
Thượng tá, ThS Lưu Phương Thảo
Phó trưởng Phòng :
Thiếu tá, TS Nguyễn Duy Thịnh

Phòng Khoa học Quân sự (KHQS) chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học trong Nhà trường; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về khoa học công nghệ và môi trường; chỉ huy quản lý, xây dựng phòng vững mạnh toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về các kế hoạch, nội dung, chương trình, công tác nghiên cứu khoa học... của toàn trường theo điều lệ công tác khoa học, chỉ thị hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, chỉ lệnh của Hiệu trưởng,

- Lập kế hoạch, biên soạn nội dung, chương trình cho Hội đồng khoa học Nhà trường thẩm định kế hoạch đào tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học. Triển khai, hướng dẫn, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Tổ chức các hội nghị của Hội đồng khoa học của trường.

- Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình phù hợp với từng đối tượng, bậc học theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Quốc phòng

- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng quy định về định mức giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho các đối tượng của Nhà trường theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên Nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học văn hoá nghệ thuật phục vụ việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo chiến sĩ, nghệ sĩ. Hàng năm, tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng hợp báo cáo với Hiệu trưởng và Hội đồng khoa học Nhà trường.

- Quản lý sử dụng vật chất, kinh phí phục vụ công tác NCKH; tổ chức hợp tác với các trường, cơ quan, đơn vị về hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức xuất bản Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội của Nhà trường phát hành trong toàn quân. Quản trị và phát triển trang tin điện tử của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

- Hàng năm, tổ chức xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật – nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên Nhà trường

- Hàng năm, tổ chức biên soạn Lịch sử và Biên niên sự kiện của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

2. Hoạt động và thành tích

2.1. Về đề án, chương trình, giáo trình tài liệu

- Đã xây dựng nhiều đề án mở mã ngành đào tạo đại học, liên thông lên đại học được Bộ giáo dục- Đào tạo thông qua và ra quyết định đào tạo:

+ 4 đề án đào tạo đại học cho 15 ngành

+ 2 đề án đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học cho 9 ngành

+ 1 đề án đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học cho 4 ngành

+ 2 đề án đào tạo vừa học vừa làm hệ đại học (4 năm) cho 8 ngành

+ 1 đề án đào tạo Chứng chỉ sư phạm

+ 1 đề án mở ngành đào tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Xây dựng 55 chương trình khung và 9 chương trình chi tiết đào tạo các bậc trung cấp, cao đẳng, đại học. Trong đó có 3 chương trình khung và chương trình chi tiết được Hội đồng nghiệm thu BQP và BGD&ĐT nghiệm thu đạt loại XS.

- Phòng đã chỉnh lý, bổ sung xây dựng 32 chương trình khung đào tạo các ngành VHNT cho bậc đại học, cao đẳng báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Đã tích cực chủ động phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn và in ấn nhiều giáo trình, tài liệu các bậc đào tạo, đã tổ chức biên soạn mới, nâng cấp, bổ sung, chỉnh sửa hơn 193 tài liệu, giáo trình chuyên ngành bậc TC, CĐ, ĐH; In ấn hơn 84 đầu giáo trình, tài liệu bậc TC, CĐ, ĐH. Trong đó chủ yếu là giáo trình giảng dạy chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, chất lượng tốt, phù hợp với đặc thù đào tạo VHNT của quân đội, đã sử dụng trong giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt.

2.2. Đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm

- Đã làm tốt công tác tham mưu và đề xuất nhiều vấn đề về đổi mới phương pháp đào tạo, thực hành biểu diễn: Kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp giảng dạy hiện đại; chú trọng khâu thực hành đối với các môn kỹ thuật chuyên ngành (nhạc cụ, múa, thanh nhạc, sân khấu... theo hình thức nhóm, cá nhân. Coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các phần mềm dạy học về nhạc cụ, sáng tác âm nhạc, thanh nhạc).

- Đã hướng dẫn các phòng, khoa thực hiện đúng các quy trình, thủ tục hành chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các đề tài, sáng kiến, làm tốt công tác bảo đảm bảo, tổ chức hội thảo và nghiệm thu các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả nhiều đề tài và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và thực hành biểu diễn trong đó:

+ 04 đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

+ Hàng trăm đề tài, sáng kiến cấp ngành, cấp cơ sở, cấp khoa nghiệm thu đạt Xuất sắc, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

2.3. Hoạt động Thông tin khoa học quân sự

- Trang tin điện tử Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hoạt động đúng quy chế, hoạt động  hiệu quả, kịp thời cập nhật thông tin, nội dung về các hoạt động của Nhà trường và tình hình văn hóa nghệ thuật của Quân đội, quốc gia. Số lượng độc giả truy cập trang tin ngày càng đông đảo; chất lượng thông tin tốt, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Ban Thông tin Khoa học quân sự đã tham mưu, phối hợp thực hiện xây dựng đề án “Thư viện số dùng chung trong Bộ Quốc phòng năm 2010”, triển khai hoạt động của thư viện điện tử Nhà trường có hiệu quả.

- Hàng năm, tổ chức xuất bản, phát hành 12 số Bản tin khoa học quân sự và 04 số Bản tin công nghệ phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên Nhà trường.

2.4. Các hoạt động khác

+ Năm 2009, Phòng đã tổ chức thành công cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật cấp cơ sở lần thứ nhất”. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được được đánh giá cao, có tính ứng dụng thực tiễn hiệu quả.

- Phát huy truyền thống lịch sử và để thực hiện tốt công tác lưu giữ thông tin, hình ảnh về hoạt động của Nhà trường trên các mặt. Phòng chủ động lập kế hoạch và triển khai biên soạn biên niên sử của Nhà trường từ năm 2006-nay.

2.5. Khen thưởng

2.5.1. Bằng khen, Giấy khen

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Phòng KHQS/Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Phòng KHQS/Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Phòng Quản lý Khoa học/ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2006

- Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Phòng KHQS/Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng giai đoạn 2005 – 2016

- Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Phòng KHQS/Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019 của Cơ quan Tổng cục Chính trị

- Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng Phòng KHQS/Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có thành tích trong hoạt động Khoa học ngành giáo dục, đào tạo năm 2014

- Giấy khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Phòng KHCN & MT/ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (2008 – 2011)

2.5.1. Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

Phòng Khoa học quân sự/Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đạt Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2005, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

3. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

- Tiền thân từ tờ Tài liệu nghiệp vụ Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, năm 2012, Tài liệu nghiệp vụ được phát triển lên thành Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội như ngày nay. Tháng 10/2022, Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và cho phép Tạp chí xuất bản thêm số chuyên đề khoa học.

- Với định kỳ xuất bản 3 tháng/số Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và 2 tháng/số Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chuyên đề khoa học, Tạp chí luôn thực hiện tôn chỉ, mục đích, duy trì nội dung các chuyên mục, kế hoạch xuất bản, phát hành; đúng quan điểm đường lối của Đảng, định hướng tuyên truyền của Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hình thức đẹp, chất lượng bài viết có hàm lượng khoa học cao, Tạp chí đã thực sự trở thành diễn đàn trao đổi và giới thiệu các công trình khoa học, phản ánh được nhiều mô hình hay, cách làm tốt, những kinh nghiệm giáo dục, quản lý, đào tạo trong Nhà trường và những hoạt động VHNT sôi nổi, đa dạng, phong phú ở các đơn vị trong quân đội; những điển hình tiên tiến trong toàn quân…; là những tài liệu có giá trị để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu về VHNT trong toàn quân cập nhật thông tin, phục vụ cho công tác nghiên cứu và là cẩm nang tinh thần của người chiến sĩ hôm nay. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội luôn chào đón những cộng tác viên gửi bài về hòm thư email: congtacvienTCVHNTQD@gmail.com

Một số hình ảnh Phòng Khoa học Quân sự :