Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phòng Hậu cần Kỹ Thuật

Admin

Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật :
Thượng tá Phạm Phú Yên
Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật:
Trung tá Trần Văn Nam

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về công tác Hậu cần - Kỹ thuật; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ hậu cần - kỹ thuật của cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp trên; chỉ huy quản lý, xây dựng phòng vững mạnh toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 1.Chức năng

Tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về mặt hậu cần, kỹ thuật; tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, thường xuyên cũng như đột xuất của Nhà trường. 

 2.Nhiệm vụ

 Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật; trực tiếp tổ chức tăng gia sản xuất, tạo nguồn; quản lý tốt cơ sở vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật; tổ chức huấn luyện hậu cần, kỹ thuật và xây dựng ngành theo phân cấp. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao.

 

 Một số hình ảnh Phòng Hậu cần Kỹ thuật :