Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phát động thi đua trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Admin 25/04/2016
Ngày 22/4/2016 các cơ quan, đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tiến hành phát động thi đua với Chủ đề: "Phát huy dân, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021". Thời gian thi đua 01 tháng (Từ ngày 22/4 đến 22/5/2016). Đây là đợt thi đua nhằm đẩy mạnh các hoạt động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tham gia bầu cử, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua hoạt động thi đua làm cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng, chiến sĩ, học viên, sinh viên có nhận thức đúng đắn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào tham gia xây dựng cơ quan lập pháp, chính quyền Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua:

100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng, chiến sĩ, học viên, sinh viên nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định của các cấp về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nêu cao trách nhiệm trong bầu cử và trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, phục vụ bầu cử. Kiên quyết đấu tranh các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật bầu cử và các quy định hướng dẫn của cấp trên; chuẩn bị và bầu cử chặt chẽ, chu đáo, nhanh gọn, trật tự, an toàn, phấn đấu hoàn thành trước thời gian quy định, không để xảy ra khiếu nại tố cáo. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng, chiến sĩ, học viên, sinh viên có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, tự giác, mẫu mực trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; phát huy trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân và tập thể quân nhân trong cơ quan, đơn vị; bầu đủ số lượng, số phiếu tập trung cao.

- Tích cực, chủ động xây dựng chương trình nghệ thuật theo yêu cầu của cấp trên có chất lượng tốt, tính nghệ thuật cao để chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao; học viên, sinh viên thi kết thúc năm học và thi tốt nghiệp ra trường 100% đạt yêu cầu; trong đó có 70% khá giỏi trở lên. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng, chiến sĩ, học viên, sinh viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Nhà trường.

VŨ LỊCH

Tin bài khác