Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” và Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01/4/2019 trong Bộ Quốc phòng

Admin 01/04/2019
Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân và Cơ quan Tổng cục Chính trị, sáng ngày 01/4/2019, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đại tá Trần Văn Kim, Chính ủy Nhà trường đã đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm: “Vững bước dưới cờ Đảng - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn trường đã bám sát Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, triển khai toàn diện các mục tiêu thi đua đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy ở một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của đợt thi đua; trong lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, liên tục, rộng khắp.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng” sẽ diễn ra trong từ ngày 7/4 đến 07/5/2019, tập trung vào 03 nội dung cụ thể: Một là, vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm. Theo đó, toàn trường tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “Đoàn kết” trong Di chúc của Bác và nội dung chủ đạo “Nêu gương” theo quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Hai là, chủ động sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn nghệ thuật… Ba là, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả như đợt hiến máu tình nguyện “Cứu đồng đội”; Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019…

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Nhà trường; các cơ quan, đơn vị t chức phát động, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, làm cho đợt thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đy các tập thể, cá nhân trong Nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

IMG 1916

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký cam kết giao ước đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

Cùng ngày, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là hoạt động nằm trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01/4/2019 trong Bộ Quốc phòng. Mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01/4/2019 nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Đối với Nhà trường, thông qua việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin đầy đủ, chính xác sẽ giúp nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, giảng viên, HSQ, CS, HV, SV Nhà trường về tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra 2019.

Thời gian điều tra bắt đầu từ 8h30 ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Trong không khí phấn khởi, tự hào và sự tin tưởng sâu sắc; Đảng ủyBan Giám hiệu kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, HSQ, CS, HV, SV Nhà trường phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua./.

IMG 1922 copy

Đại tá Đặng Hùng Thắng, Trưởng phòng Tham mưu - Hành chính quán triệt mục đích, yêu cầu, tổ chức thực hiện Lễ ra quân Tổng điều tra 2019.

Tin: THU THỦY

Ảnh: ĐỨC LỘC

Tin bài khác