Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nội dung, thể lệ cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị

Admin 26/09/2014
I. Nội dung: A. Phần thi tìm hiểu truyền thống 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (Trả lời 5 câu hỏi của cuộc thi) Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Do ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì? Câu 2: Hãy nêu tên và thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược?

Câu 3:Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội ta được Bác Hồ khái quát như thế nào? Câu nói đó được Bác Hồ nói ở đâu? Thời gian nào? Yếu tố nào quyết định bản chất cách mạng của Quân đội ta?

Câu 4: Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Trung ương Đảng quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Câu 5: Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về Bộ đội Cụ Hồ, về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (bài viết không quá 1.500 từ)

B. Phần thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.

(Trả lời 5 câu hỏi của cuộc thi)

Câu 1: Đồng chí hãy cho biết Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị là ngày, tháng, năm nào? Cơ sở và ý nghĩa của sự kiện trên?

Câu 2: Đồng chí cho biết cơ chế tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị trong cơ chế đó?

Câu 3: Đồng chí nêu những thành tựu nổi bật của Tổng cục Chính trị trong nhiệm vụ xây dựng quân đội về chính trị qua các thời kỳ (chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa)?

Câu 4: Đồng chí nêu và phân tích truyền thống tiêu biểu của Tổng cục Chính trị?

Câu 5: Suy nghĩ cảm tưởng của đồng chí khi được công tác, học tập tại Tổng cục Chính trị? Trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy truyền thống của Tổng cục Chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước? (bài viết không quá 1.500 từ).

II. Hình thức:

- Hình thức thi viết, hoặc đánh máy vi tính bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, đánh số trang, mỗi phần thi đóng thành 1 tập.

(Ngoài hình thức thi viết, nếu có khả năng và điều kiện thì gửi Video Clip tham gia dự thi với thời lượng từ 1 đến 5 phút).

III. Thời gian:

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 22/9/2014, nộp bài dự thi về Phòng Chính trị qua Ban Tuyên huấn trước ngày 12/10/2014.

IV. Thể lệ cuộc thi:

* Đối tượng dự thi.

100% cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ tham gia dự thi.

* Bài dự thi: Gồm 02 loại bài thi.

- Bài dự thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân;

- Bài dự thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.

IV. Giải thưởng cấp Nhà trường:

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng cho tập thể và cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng tốt, chọn mỗi phần thi 3 bài tham gia dự thi cấp trên. Giải thưởng cụ thể như sau:

1. Tập thể:

- 01 giải nhất, trị giá:  1.000.000đ

- 01 giải nhì, trị giá: 500.000đ

- 02 giải ba, trị giá mỗi giải: 300.000đ

2. Cá nhân:

- 01 giải nhất, trị giá: 500.000đ

- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải: 300.000đ

- 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 200.000đ

- 05 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 100.000đ 

Tin bài khác