Thứ 4, 05-10-2022 - 00:57

Sáng kiến khoa học

 

III

 

 

SÁNG KIẾN KHOA HỌC CẤP BỘ, CẤP NGÀNH

1

Tìm trọng tâm bài giảng phân tích tác phẩm văn học

(Tác giả: NGƯT Phạm Quỳnh Hoa)

Bộ GD&ĐT

2002

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các nhà trường trong và ngoài quân đội

 

2

Khai thác chất liệu múa Châu Âu trong đào tạo biên đạo múa hiện đại ở trường Đại học VHNT Quân đội

(CN: 4//, NGƯT Trịnh Thị Nghiêm và Tập thể Khoa Múa)

Bộ Quốc phòng

2008

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị đào tạo múa

 

3

Sưu tầm, cải tiến, phổ cập và nâng cao nhạc cụ dân gian dân tộc

1. Đại tá, ThS Nguyễn Chính Nghĩa – Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Chủ nhiệm sáng kiến

2. Đại úy Nguyễn Xuân Bắc- Phó chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Thành viên

 

TCCT

2008

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị đào tạo chuyên ngành  nghệ thuật dân gian dân tộc

 

4

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn lịch sử âm nhạc Việt Nam bằng giáo trình điện tử.

-Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm sáng kiến

- 4/ Nguyễn Mai Kiờn - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên

 

TCCT

2008

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị đào tạo chuyên ngành  nghệ thuật dân gian dân tộc

 

5

Mô hình Datalog và ứng dụng trong quản lí đào tạo ở Trường Đại học VHNT Quân đội

Chủ nhiệm đề tài:

4/ Đào Tuấn Anh- Trưởng ban TTKHQS, Phòng KHCN&MT.

 

BTTM

2011

Khá

Trường ĐHVHNTQĐ

 

IV

SÁNG KIẾN KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

6

Thiết bị giả lập tiếng nổ trong mô hình súng tiểu liên AK SX-2010.

- 3/ Chu Bá Khánh Sơn - Chủ nhiệm đề tài

- 3// Nguyễn Khắc Minh - Thành viên

- 3// Nguyễn Đức Lâm - Thành viên

Cấp cơ sở

2013

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ