Thứ 4, 05-10-2022 - 02:06

Đề tài khoa học

TT

Tên đề tài

Cấp

 quản lý

Thời gian

hoàn thành

Đánh giá của HĐKH tương ứng

Đã được đưa vào ứng dụng ở đơn vị

Ghi chú

 

I

 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGÀNH

 

 

 

 

 

 

1

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động văn hóa nghệ thuật góp phần bồi dưỡng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kì mới

Chủ nhiệm: Thiếu tướng, ThS Nguyễn An Thuyên

Phó chủ nhiệm: Đại tá, Th.S Tạ Đôn

Thư ký: Trung tá, Th.S Hoàng Văn Chức

Thành viên:

- Đại tá Bùi Đình Điệu

- 4//, ThS Lê Hải Nhuận.

- 4//, ThS Lưu Ba

- Đại tá, Th.S Cao Đình Trúc

- Đại tá, TS Tạ Duy Hiện

- Thượng tá Trần Vạn Thành

- Thượng úy, Th.S Lưu Phương Thảo

 

Bộ Quốc phòng

 

2008

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và toàn quân

 

2

Phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong Quân đội thời kì mới

1. Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài.

2. Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức - Chủ nhiệm Khoa - Khoa KHXH&NV Trường Đại học VHNT Quân đội - Thư ký đề tài.

3. Đại tá Phan Văn Long - Phó Chính ủy - Trường Đại học VHNT Quân đội- Thành viên ban đề tài

4. Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng phòng KHCN&MT - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài.

 

5- Thượng tá, NGƯT Phạm Quỳnh Hoa - Phó trưởng phòng KHCN&MT -Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài

6- Thượng tá, Th.S Tống Xuân Trường - Phó Chủ nhiệm Chính trị -Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài.

7- Đại úy, Th.S Lưu Phương Thảo - Trợ lý Phòng KHCN&MT - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài

8- Thượng úy, Th.S Đỗ Linh Giang - Giảng viên Khoa QLVH - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài

Bộ Quốc phòng

2012-2013

 Xuất sắc

 

 

3

Thẩm định năng khiếu âm nhạc bằng CNTT trong công tác tuyển sinh  tại Trường Đại học VHNT Quân đội.

-Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài.

- 4/ Nguyễn Mai Kiên - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên.

 

TCCT

2010

 

 

 

 

 

 

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ

 

4

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng biểu diễn ca múa nhạc của các đoàn nghệ thuật trong Quân đội hiện nay.

- Chủ nhiệm đề tài:  4/, ThS Đặng Mỹ Hạnh- TTBM khoa QLVH.

-Phó chủ nhiệm đề tài: Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh – Phó hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội.

- 4// Tạ Duy Hiện- Trưởng phòng KHCN&MT- Thành viên.

- 2// Phạm Quỳnh Hoa- Phó Trưởng phòng KHCN&MT- Thành viên.

- 4/ Lưu Phương Thảo- Thành viên

TCCT

2008

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các đoàn văn công Quân đội

 

5

Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy ca nhạc dân gian dân tộc ở trường Đại học VHNT Quân đội

1. Đại tá, ThS Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Chủ nhiệm đề tài.

2. Đại úy Nguyễn Xuân Bắc- Phó chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Phó chủ nhiệm đề tài.

3. Trung tá, NGƯT Phạm Quỳnh Hoa- Phó trưởng phòng TTKHQS, Trường ĐH VHNT QĐ- Thư ký đề tài.

 

TCCT

2009

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ

 

6

Nghiên cứu, sưu tầm, lưu truyền các ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ.

1. ThS Đặng Vũ Ngân Giang – Giảng viên khoa KTNTCB- Chủ nhiệm đề tài.

2. Đại úy, ThS Trần Thương Hà- CN khoa KTNTCB- Phó chủ nhiệm đề tài

3. Đại uý, ThS Vũ Tú Cầu- Phó chủ nhiệm Khoa KTNTCB- ủy viên.

4. Đại úy Nguyễn Tố Như- TTBM khoa KTNTCB- Thư ký.

 

TCCT

2010

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị trong toàn quân

 

7

Nghiên cứu giải pháp sử dụng chất liệu văn học dân gian trong sáng tác ca khúc Việt Nam.

1. 1//, ThS Trịnh Lan Hương, Phó chủ nhiệm Khoa KHXH &NV- Chủ nhiệm đề tài

2. 3// Lê Kim Nhung, Phụ trách khoa VHCB     - Thư ký đề tài

3.  3// Phạm Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng KHCN &MT- Thành viên

 

BTTM

2011

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài Quân đội

 

8

Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy môn hòa tấu dàn nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội.

1- Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy- Trưởng phòng KHCN&MT -Chủ nhiệm đề tài

2- Đại úy, ThS Lưu Phương Thảo- Phòng KHCN&MT- Thư ký đề tài

3- Đại úy, ThS Trịnh Tuyết Mai – TTBM Khoa KTNTCB- Thành viên

4- Đại úy, ThS Nguyễn Việt Dũng- Giảng viên Khoa Quân nhạc- thành viên

5- Trung úy Đỗ Quốc Bảo - Giảng viên Khoa Âm nhạc - thành viên.

BTTM

2011

Tốt

Trường ĐHVHNTQĐ

 

9

Bồi dưỡng phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

1- Thượng tá, Th.S Tống Xuân Trường - Phó chủ nhiệm Chính trị - Chủ nhiệm đề tài

2- Đại tá Lê Đăng Nam - Chủ nhiệm Chính trị - Thành viên đề tài

3- Thượng úy Đỗ Sinh Nghiêm - Trợ lý Chính trị - Thư ký đề tài

BTTM

2013

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ

 

10

Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

1- Trung tá, Th.S Nguyễn Xuân Bắc - Chủ nhiệm khoa NTDT &MN - Chủ nhiệm đề tài

2-Thượng úy Lê Thị Vân Mai - Giảng viên - Thành viên đề tài

3- Đại úy Nguyễn Thị Tuyết Mai - TTBM - Thành viên đề tài

BTTM

2013

Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ

 

11

Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay

1. Đại úy Lưu Phương Thảo - Phó trưởng phòng Khoa học Quân sự - Chủ nhiệm đề tài

2.Đại úy Đỗ Linh Giang - Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hóa - Thư ký đề tài.

3.Thượng úy CN Cao Thu Thủy - Nhân viên Phòng Khoa học Quân sự - Thành viên

TCCT

2014

Xuất sắc

   
12

 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú học tập của học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

 - Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức – Chủ nhiệm khoa KHXH & NV – Chủ nhiệm đề tài

 - Trung tá, Th.S Trịnh Lan Hương – Thành viên

-Đại úy, Th.S Nguyễn Thị Tĩnh – Thành viên

BTTM

2014

Xuất sắc

 Trường ĐHVHNTQĐ  

13

Đổi mới phương pháp dạy học Ký xướng âm ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

1- Thiếu tá, Th.S Trịnh Tuyết Mai - Chủ nhiệm đề tài

2- Th.S Nguyễn Thanh Trà - Phó Chủ nhiệm đề tài

3- Thiếu tá, Th.S Nguyễn Mai Kiên - Thư ký đề tài

BTTM

2014

 Xuất sắc

Trường ĐHVHNTQĐ

 

14

Đưa dân ca vào chương trình đào tạo thanh nhạc ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

1- Trung tá, Th.S Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ nhiệm đề tài

2- Phạm Phương Oanh - Thư ký đề tài

BTTM

2014

Xuất sắc 

Trường ĐHVHNTQĐ

 

 

IV

 

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trong quân đội nhân dân Lào.

Chủ nhiệm đề tài: Khăm pha Đuông Pha Chăn, Học viên Khoa Quản lý văn hóa.

Cấp cơ sở

2008

Xuất sắc

Quân đội Lào và các đoàn văn công Quân đội lào

 

2

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn hòa thanh và Sáng tác âm nhạc với sự hỗ trợ của phần mềm máy tính

-Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài.

- 4/ Nguyễn Mai Kiên - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên

- 2// Phạm Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng KHCN &MT- Thành viên

Cấp cơ sở

2008

Xuất sắc

Trường đại học VHNT Quân đội và các đơn vị đào tạo ngành âm nhạc

 

3

Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa  ở đơn vị cơ sở Quân đội hiện nay.

1- Đại úy CN, Th.S Lưu Thị Phương Thảo - Trợ lý Phòng KHCN&MT - Chủ nhiệm đề tài

2- Vũ Phương Hà - Nhân viên Phòng KHCN&MT- Thư ký đề tài

3- Đại tá, TS Tạ Duy Hiện - Thành viên

4- Trung úy CN Phạm Lan Ngọc- Trợ lý Phòng KHCN&MT- thành viên

5- Trung úy CN Cao Thu Thủy - Nhân viên phòng KHCN&MT - thành viên.

Cấp cơ sở

2011

 

 

 

 

 

 

Xuất sắc

Trường Đại học VHNT Quân đội và các đơn vị trong toàn quân

 

4

Luật tục của người Thái và những ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở xã Tam quang-Tương Dương Nghệ An hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Phong, Lớp QLHV 2, Khoa Sư phạm Nhạc họa

Cấp cơ sở

2011

 

 

 

Xuất sắc

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

5

Phát triển đề tài người lính và chiến tranh cách mạng trong sáng tác văn học hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài:  Ngô Tiến Mạnh, Lớp Viết văn 1, Khoa Sân khấu-Điện ảnh- Viết văn.

Cấp cơ sở

2011

 

 

Khá

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

6

Thiết kế âm thanh trong phòng thu.

Chủ nhiệm đề tài: 4/ Phạm Tiến Dũng, Lớp CĐ Âm thanh-ánh sáng, Khoa Âm nhạc

Cấp cơ sở

2011

 

 

Tốt

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

7

Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thực hành các môn nghệ thuật quần chúng của học viên chuyên ngành quản lý văn hóa (ngành văn hóa quần chúng).

- Chủ nhiệm:

3// Nguyễn Văn Hải, PCN Khoa Quản lý văn hóa.

Thành viên:

- 1// Trần Thanh Bạch, PCN Khoa SK-ĐA-VV.

- 4/CN Hồ Thị Thanh Tâm- TTBM Khoa Quản lý văn hóa.

- 4/CN Phạm Đình Hưng- Giảng viên Khoa Quản lý văn hóa.

- Dương Trọng Thành- Giảng viên Khoa Quản lý văn hóa.

Cấp cơ sở

2012

 

 

 

 

 

 

 

 Xuất sắc

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

8

Nghiên cứu giải pháp tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay.

- 1// Nguyễn Mai Kiên- Trưởng ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- CN đề tài

- 3/ Bùi Đức Nghĩa- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thành viên.

- Vũ Ngọc Lan- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thành viên.

- Nguyễn Thị Thảo- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục-

Thư ký đề tài

Cấp cơ sở

2012

 

 

 

 

 

 

 

 Khá

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

9

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của học  viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội hiện nay.

(Chủ nhiệm đề tài: 2/CN Nguyễn Châu Giang- TTBM Khoa Quân sự-Thể chất)

Cấp cơ sở

2012

 

 

 

 Khá

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

10

Thiết kế ánh sáng cho sân khấu múa.

- HV: Nguyễn Tuấn Cường, Lớp CĐ Âm thanh-ánh sáng, Khoa Âm nhạc- Chủ nhiệm đề tài

-GV HD: Hoàng Dũng.

- 1// Nguyễn Lương Bình- Chủ nhiệm khoa Âm nhạc- Thành viên.

- 1// Nguyễn Mai Kiên- Trưởng ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục-  Thành viên.

- Giảng viên Ngô Thanh Sơn, Khoa Âm nhạc- Thành viên.

Cấp cơ sở

2012

 

 

 

 

 

 

 

 Khá

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

 

 

 

 

 

 

11

Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật múa khèn trong việc dạy học múa dân gian dân tộc H’Mông ở Trường Đại học VHNT Quân đội.

- 4/CN Phạm Thanh Tùng- Chủ nhiệm đề tài.

- 4/CN Lê Thị Quỳnh Phương- Thư ký đề tài

Cấp cơ sở

2011

 

 

Khá 

Trường Đại học VHNT Quân đội

 

12

Nâng cao chất lượng đào tạo môn hòa tấu quân nhạc.

2//CN Đào Thị Mai - Chủ nhiệm đề tài

- 4/CN Nguyễn Việt Dũng - Thư ký đề tài

- 4// Phạm Đồng Lạc - Thành viên

- 4/CN Nguyễn Viết Hạ - Thành viên

Cấp cơ sở

2013

Xuất sắc

Trường Đại học VHNT Quân đội

 
 13

 Đưa dân ca vào chương trình đào tạo thanh nhạc ở Trường Đại học VHNT Quân đội.

2// Nguyễn Thị Thanh Nga

 Cấp cơ sở  2013  Xuất sắc  Trường Đại học VHNT Quân đội  
14

Nâng cao ý thức chất lượng tự học của học viên, sinh viên Trường Đại học VHNT Quân đội.

- 2/ Nguyễn Tiến Dũng - Chủ nhiệm đề tài

Cấp cơ sở 2013 Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội  
15

 Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo ở Trường Đại học VHNT Quân đội.

2// Nguyễn Văn Xây

 Cấp cơ sở 2013   Khá  Trường Đại học VHNT Quân đội  
16

Đề tài hình thức biểu diễn “Giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm dành cho Kèn Clarinet”

- 4/ Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm đề tài

 Cấp cơ sở  2014    Trường Đại học VHNT Quân đội  
17  

Đề tài hình thức biểu diễn “Giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm dành cho Kèn Tuba”

- Cử nhân Lê Minh Chiều – Chủ nhiệm đề tài
 Cấp cơ sở 2014     Trường Đại học VHNT Quân đội  
18  

Đề tài hình thức diễn “Nhạc khí móng gẩy trong dàn nhạc truyền thống của người Việt”

- 4/ Nguyễn Tuyết Mai – Chủ nhiệm đề tài
 Cấp cơ sở 2014     Trường Đại học VHNT Quân đội