Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu năm 2012

Admin 06/12/2012
Thực hiện hợp đồng số 20/HĐ-BS ngày 30 tháng 12 năm 2011 đã kí giữa Cục Nhà trường- Bộ Tổng tham mưu với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Căn cứ kế hoạch số 1234/KH-NT-B4 ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu năm 2012, ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu đã diễn ra cuộc họp nghiệm thu biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu năm 2012 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

 

Chủ tịch Hội đồng - Đại tá, PGS.TS Phạm Đình Vi – Phó Cục trưởng Cục Nhà trường và các đồng chí ủy viên Hội đồng thuộc phòng Quản lí Nhà giáo và Khoa học Quân sự, Phòng Quản lí và đào tạo cán bộ, phòng Quản lí đào tạo nhân viên kĩ thuật.

Hội đồng đã nghe đại diện Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội báo cáo kết quả biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu năm 2012.

Sau khi phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu năm 2012, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau:

  1. Công tác tổ chức biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ.
  2. Chất lượng giáo trình, tài liệu mang tính đặc thù, được biên soạn công phu, khoa học, có tính thực tiễn, ứng dụng tốt cho giảng dạy chuyên ngành
  3. Giáo trình, tài liệu có bố cục cân đối, hợp lí, tương đối chuẩn theo mẫu mã qui định của Bộ Quốc phòng
  4. Tuy nhiên, hình thức trình bày một số giáo trình, tài liệu chưa thống nhất, kĩ thuật chế bản vi tính vẫn còn lỗi.

Hội đồng đã tiến hành biểu quyết nghiệm thu kết quả biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu năm 2012 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội , tỉ lệ 100%.

Kết quả này phản ánh công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường ngày càng phát triển, có chiều rộng, bề sâu, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo.

VI HOA

Tin bài khác