Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu đề tài khoa học ngành Khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Tổng cục Chính trị

Admin 18/04/2014
Chiều ngày 18/4/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học ngành Khoa học xã hội và nhân văn quân sự "Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay", Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, ThS Lưu Phương Thảo; đơn vị chủ trì nghiên cứu: Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Chủ tịch Hội đồng: Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đây là một công trình khoa học được tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất hệ thống giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi trong xây dựng môi trường văn hóa tại các đơn vị cơ sở trong quân đội, cung cấp các luận cứ khoa học xác đáng góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay.

Hội đồng khoa học nhấn mạnh, đóng góp lớn nhất và cũng là đặc sắc của đề tài ở chỗ đã phân tích có hệ thống, lập luận chặt chẽ về sự cần thiết, yêu cầu đổi mới cách thức xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đặt trọng tâm vào vận dụng sáng tạo các quan điểm của Đảng, của quân đội về xây dựng môi trường văn hóa gắn với thực tiễn đời sống tinh thần của bộ đội. Ban đề tài và cơ quan quản lí của ngành đã làm tốt chức năng dự báo, làm tốt công tác tham mưu đề xuất, có kiến giải khoa học, hợp lí cho vấn đề mang tầm toàn quân. Phương pháp đánh giá hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội của Ban đề tài nhất quán, logic, theo đó hoạt động này gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT của Bộ Chính trị về tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

IMG 37813

Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Vĩnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng kết luận nghiệm thu

Đặc biệt, đề tài đã đề cao nhóm giải pháp sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng  của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội... từ đó có động cơ, thái độ đúng đắn, biến quá trình rèn luyện, tham gia xây dựng môi trường văn hóa của mỗi người thành quá trình tự giác, coi đó là khâu đột phá, là một trong những mắt khâu căn cốt để tạo ra cái mới và nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết quả nghiên cứu của đề tài nếu được ứng dụng tốt vào thực tiễn công tác sẽ góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Tuy nhiên, những giải pháp nghiên cứu, đề xuất trong đề tài đề cập đến những vấn đề chung, khát quát, do vậy cần nghiên cứu vận dụng, cụ thể hóa thành các nội dung, biện pháp phù hợp với từng đơn vị, tạo ra sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện, làm phong phú sinh động đời sống tinh thần của bộ đội, phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, thưởng thức các giá trị văn hóa nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng môi trường văn hóa trong toàn quân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Hội đồng khoa học đã thống nhất đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc, đề nghị được in thành tài liệu học tập, tham khảo cho các cơ quan quản lí các thiết chế văn hóa, quản lí hoạt động văn hóa trong toàn quân, đồng thời đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho Chủ nhiệm đề tài.

BẢO AN

Ảnh: HÀ ANH

Tin bài khác