Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu đề tài khoa học ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng tham mưu

Admin 28/02/2014
Chiều ngày 27/2/2014, tại Cục Nhà trường-Bộ Tổng tham mưu, Hội đồng khoa học cấp ngành (BTTM) tổ chức nghiệm thu 02 đề tài khoa học ngành giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Hội đồng: Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Đình Vi - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường ; đơn vị chủ trì nghiên cứu là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

 

1. Đề tài 1: "Bồi dưỡng phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" (Chủ nhiệm: Thượng tá, ThS Tống Xuân Trường).

2. Đề tài 2: "Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" (Chủ nhiệm: Thiếu tá, ThS, NSƯT Nguyễn Xuân Bắc).

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá 02 đề tài có tính cấp thiết cao, đã làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất hệ thống giải pháp khả thi trong giáo dục chính trị và giáo dục-đào tạo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đặc biệt, Hội đồng khoa học đã nhấn mạnh, đề cao nhóm giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công tác Đảng, Công tác chính trị thông qua việc học tập, rèn luyện phương pháp tư duy Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ trên từng vị trí, cương vị công tác, coi đây là "chìa khóa" để đổi mới lề lối, tác phong công tác, sinh hoạt, nâng cao trình độ tư duy khoa học, bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường. Điều này góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 03/CT của Bộ Chính trị về tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong sự nghiệp "trồng người", đào tạo nghệ sĩ-chiến sĩ tại Nhà trường.

Điểm mới, giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài "Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" được Hội đồng khoa học cấp ngành đánh giá: đã làm rõ được những nội dung chương trình nên điều chỉnh, bổ sung; phương pháp kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống và phong cách mới, tác phẩm mới trong đào tạo biểu diễn nhạc cụ dân tộc; những biện pháp, cách thức ứng dụng CNTT phù hợp với giảng dạy nhạc cụ truyền thống tại Nhà trường.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là đơn vị làm nhiệm vụ giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật cho Quân đội và đất nước, kết quả nghiên cứu của 02 đề tài nếu được ứng dụng tốt vào thực tiễn công tác sẽ góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo tại Nhà trường.

Tuy nhiên, những giải pháp nghiên cứu, đề xuất trong 02 đề tài đề cập đến những vấn đề chung, khát quát, do vậy cần nghiên cứu vận dụng, cụ thể hóa thành các nội dung, biện pháp phù hợp với từng phòng, khoa trong Nhà trường, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, tích cực thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phấn đấu đưa Nhà trường "đạt chuẩn trường đại học".

Hội đồng khoa học đã thống nhất đánh giá 02 đề tài đạt kết quả xuất sắc, đề nghị được in thành tài liệu học tập, tham khảo cho các cơ quan quản lí, các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài Quân đội.

QUỲNH HOA

Ảnh: HOÀNG NGHIÊM

Tin bài khác