Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Nghiệm thu đề tài khoa học của học viên năm 2022

Admin 03/01/2023

 Chiều ngày 27/12/2022, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học của học viên lớp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa K1 năm 2022 gồm: Đề tài "Hoạt động của các tổ chức quần chúng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong xây dựng môi trường văn hóa hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Lê Xuân Tùng; GVHD: Đại tá, TS Phạm Văn Xây) và đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Nguyễn Trường Giang; GVHD: Trung tá, TS Đỗ Linh Giang).

 Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận và kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu hợp lý để đạt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hai đề tài có tính cấp thiết, giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài của học viên Lê Xuân Tùng khẳng định vai trò quan trọng của các tổ chức quần chúng trong hoạt động xây dựng môi trường văn hóa. Tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đề tài của học viên Nguyễn Trường Giang đã phân tích giá trị của 04 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm: Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh; Máy bay MiG-21 số hiệu 4324; Xe tăng T54-B số hiệu 843; Máy bay MiG-21 số hiệu 5121. Tác giả đã tiến hành khảo sát thực trạng, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

 Sau khi theo dõi phần trình bày kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến phản biện, đánh giá khách quan những ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế đề tài cần bổ sung, hoàn thiện. Hội đồng đã nhất trí đánh giá 02 đề tài như sau:

 - Đề tài: "Hoạt động của các tổ chức quần chúng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong xây dựng môi trường văn hóa hiện nay" đạt loại Xuất sắc với số điểm bình quân là 90,4 điểm.

 - Đề tài: "Bảo tồn và phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam" đạt loại Xuất sắc với số điểm bình quân là 90,2 điểm.

 Kết quả nghiên cứu các đề tài đã thể hiện kiến thức chuyên môn tốt, sự nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc, của các học viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

ntdtkh2022 2

ntdtkh2022 1

ntdtkh2022 3

Tin: Phương Thảo Ảnh: Thúy Hoàn

Tin bài khác