Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022

Admin 11/11/2022

 Sáng ngày 10/11/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022 gồm: Đề tài "Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 ở Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Nguyễn Thành Vinh) và đề tài "Xây dựng động cơ học tập cho học viên Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Trịnh Xuân Tuân)

 Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị. Sau khi theo dõi phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của hai đồng chí chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến phản biện, đánh giá khách quan những ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế đề tài cần bổ sung, hoàn thiện. Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận hợp lý và kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu hợp lý để đạt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

 Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 của Nhà trường đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Nhà trường tham gia. Với dung lượng lớn, nội dung khá sâu sắc, phương pháp, cách thức trình bày chặt chẽ, đề tài "Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 ở Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn tốt trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 của Nhà trường.

 Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của động cơ học tập của học viên Nhà trường, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cán bộ, giảng viên Nhà trường luôn quan tâm xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho học viên. Đại đa số học viên Nhà trường có ý thức, động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập, rèn luyện đúng đắn, khắc phục mọi khó khăn, tự giác, tích cực học tập, rèn luyện. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với Nhà trường là phải đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đáp ứng với yêu cầu xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới. Nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài "Xây dựng động cơ học tập cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay" là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn, các giải pháp đề xuất giàu tính khả thi.

 Hội đồng khoa học đã nhất trí đánh giá đề tài "Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 ở Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" đạt loại Khá với số điểm bình quân là 84 điểm; đề tài "Xây dựng động cơ học tập cho học viên Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" đạt loại Xuất sắc với số điểm bình quân là 91,25 điểm.

ntdt2022 1

ntdt2022 2

Tin: Phương ThảoẢnh: Thúy Hoàn

Tin bài khác