Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp TCCT

Admin 14/01/2010
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục chính trị. Chiều ngày 25/12/2009, tại Trường ĐH VHNT QĐ đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: “Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo diễn viên ca nhạc dân gian dân tộc ở trường ĐH VHNT QĐ” do Đại tá Nguyễn Chính Nghĩa (Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi) làm chủ nhiệm đề tài.

 Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá đây là đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao, nêu rõ đặc điểm riêng quan trọng trong đào tạo nghệ thuật tại Nhà trường, góp phần đổi mới chương trình đào tạo diễn viên ca nhạc dân gian dân tộc vào giảng dạy tại Nhà trường. Hội đồng khoa học đã bỏ phiếu và nhất trí đánh giá đề tài đạt tiêu chuẩn để tiến hành nghiệm thu cấp Tổng cục chính trị trong thời gian tới.

 

HÀ PHƯƠNG

Tin bài khác