Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu cơ sở đề tài ngành Khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Tổng cục Chính trị năm 2013

Admin 27/12/2013
Ngày 27 tháng 12 năm 2013, tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài ngành KHXHNVQS cấp Tổng cục Chính trịnăm 2013 “Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay” do Đại úy, ThS Lưu Phương Thảo làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở được thành lập gồm 05 đồng chí do đồng chí Thiếu tướng, Thạc sĩ, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh- Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội làm Chủ tịch hội đồng.

Đến dự hội nghị, có đại biểu Ban giám hiệu, chỉ huy các đơn vị và Phòng Khoa học quân sự, Tổng cục Chính trị. Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có những đóng góp mới trong phân tích, luận giải những vấn đề về lý luận và thực tiễn chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở. Trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động và yêu cầu, đề tài đưa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay. Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm cung cấp các luận cứ khoa học góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân đội ngày càng phát triển vững mạnh và trở thành những điểm sáng văn hóa trên địa bàn đơn vị đóng quân, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài này là cơ sở quan trọng để Nhà trường nghiên cứu biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về công tác xây dựng môi trường văn hóa và vận dụng vào thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Đề tài đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đáp ứng yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí 100% đánh giá đề tài đủ điều kiện và đề nghị được nghiệm thu chính thức cấp Tổng cục Chính trị theo đúng thời gian quy định.

NHẬT QUANG

Tin bài khác