Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu

Admin 07/03/2012

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-ĐHVHNT ngày 22 tháng 2 năm 2012, ngày 05 tháng 03 năm 2012 tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu “Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy môn hòa tấu dàn nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” do Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy làm chủ nhiệm cùng các thành viên Ban đề tài (Nhạc sĩ Đỗ Bảo; Đại úy, Th.S Trịnh Tuyết Mai và Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng).

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-ĐHVHNT ngày 22 tháng 2 năm 2012, ngày 05 tháng 03 năm 2012 tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu “Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy môn hòa tấu dàn nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” do Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy làm chủ nhiệm cùng các thành viên Ban đề tài (Nhạc sĩ Đỗ Bảo; Đại úy, Th.S Trịnh Tuyết Mai và Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng).

 

Hội đồng được thành lập gồm 05 đồng chí và 01 ủy viên thư kí do Đại tá, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh – Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng. Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc, đảm bảo đúng qui trình, với những ý kiến đóng góp chặt chẽ, sắc sảo, mang tính khoa học cao của các phản biện và thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Đề tài có tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, mang tính đặc thù cao trong lĩnh vực giảng dạy môn hòa tấu tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Việc nghiên cứu đề tài này đã đúc rút được những kinh nghiệm thực tiễn, khẳng định được những kết quả đạt được của Nhà trường trong triển khai đào tạo hòa tấu nhạc nhẹ này đồng thời mở ra sự phát triển mới trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học bộ môn hòa tấu; Các tác giả đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện việc khảo sát, và triển khai nghiên cứu; Về tên đề tài: Bỏ từ Đổi mới, tách phần hòa tấu Quân nhạc thành một đề tài khác; thu gọn vấn đề nghiên cứu, chuyển hòa tấu dàn nhạc thành Hòa tấu nhạc  nhẹ; Về nội dung: Nên lược bớt phần lịch sử ở chương I. ở chương II tập trung đi sâu vào các nhóm giải pháp mang tính khả thi; Cần thống nhất tên gọi, các thuật ngữ. Có thể tăng thêm phần hình ảnh Video để minh họa nhằm tăng thêm sức thuyết phục.

Đây là đề tài thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, vấn đề nghiên cứu mới mẻ và là khó. Tuy nhiên Ban đề tài đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm tài liệu, khảo sát thực trạng và đề ra các nhóm giải pháp mang tính mới, khả thi, thiết thực. Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ Tổng tham mưu sau khi Ban đề tài chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng.

HOA QUỲNH

Tin bài khác