Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật Quân đội thời kỳ mới”

Admin 30/10/2013
Ngày 30 tháng 10 năm 2013, tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật Quân đội thời kỳ mới” do đồng chí Thiếu tướng, Thạc sĩ, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh-Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở được thành lập gồm 07 đồng chí do Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn-Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị làm Chủ tịch Hội đồng. Đến dự hội nghị, có đại biểu Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng; Phòng Khoa học quân sự, Tổng cục Chính trị, Ban giám hiệu, chỉ huy các đơn vị trong Nhà trường.

Sau khi nghe đại diện Ban đề tài trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc. Đề tài có nhiều điểm mới, sáng tạo, thể hiện rõ tầm nhìn vượt trước của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, phù hợp với tinh thần đổi mới của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong quân đội nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở quan trọng để Nhà trường nghiên cứu biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Ban đề tài đã có nhiều cố gắng, nghiên cứu công phu trong việc sưu tầm tài liệu, khảo sát thực trạng, dự báo khoa học về nhu cầu, yêu cầu và đề ra các nhóm giải pháp giàu tính khoa học, hợp lý, thiết thực và khả thi nhằm phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật thời kỳ mới. Qua ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã kết luận: Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đảm bảo đúng tiến độ, sản phẩm khoa học đạt chất lượng tốt, nội dung đáp ứng yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra của đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Để đề tài hoàn thiện và đạt chất lượng tốt hơn tiến tới nghiệm thu chính thức ở cấp Bộ Quốc phòng, Ban đề tài cần tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp và chỉnh sửa một số nội dung theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí 100% đánh giá đề tài đủ điều kiện và đề nghị được nghiệm thu chính thức cấp Bộ Quốc phòng theo đúng thời gian quy định.

IMG 0326

Thượng tá Hoàng Văn Chức, Thư ký đề tài báo cáo tóm tắt đề tài

IMG 0387

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận kết quả nghiên cứu đề tài

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã ghi nhận sự cố gắng vươn lên, vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Ban đề tài trong quá trình tổ chức thực hiện và là cơ sở khoa học để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề ra các chủ trương, biện pháp phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật quân đội thời kỳ mới.

PHƯƠNG THẢO

Ảnh: TUỆ MINH

Tin bài khác