Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, RÈN LUYỆN, NẮM BẮT TƯ TƯỞNG HỌC VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

Admin 18/09/2020
 Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng Nhà trường tiên tiến, chính quy, vững mạnh toàn diện. Thấy rõ được vị trí, vai trò của công tác này, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học VHNT Quân đội đã đặc biệt quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quy, rèn luyện lỷ luật nói chung và quản lý, rèn luyện kỷ luật, nắm bắt tư tưởng học viên, sinh viên (HVSV) nói riêng.

 Đảng ủy Nhà trường đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; quan tâm đầu tư xây dựng nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập và công tác của đội ngũ cán bộ quản lý và HVSV khang trang, sạch đẹp. Các chế độ, nền nếp được duy trì nghiêm túc. Tình trạng HVSV đi học muộn, chậm giờ, bỏ học, vi phạm nội quy, quy định cơ bản được khắc phục. Môi trường giáo dục, kỷ luật được xây dựng đồng thuận, bầu không khí trong các lớp, hệ quản lý HVSV ngày càng dân chủ, cởi mở, chân thành, mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, giữa cán bộ với HVSV được xây dựng hòa thuận, đúng mực; nội bộ các lớp, hệ quản lý HVSV đoàn kết, thống nhất, đồng thuận. Công tác giáo dục kỷ luật được duy trì nghiêm túc; ý thức, tinh thần, thái độ trách nhiệm của HVSV ngày càng được nâng cao. Trong quá trình tổ chức duy trì công tác công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và nắm bắt tư tưởng HV SV xin được chia sẻ và trao đổi một số kinh nghiệm sau đây:

 Thứ nhất; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và nắm bắt tư tưởng HV, SV; phải thường quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể tỷ mỷ đối với từng đối tượng và bám nắm, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng từ đơn vị cơ sở; đây là vấn đề không mới, nhưng không phải ở đâu, ở đơn vị nào, cấp ủy, chỉ huy cũng quan tâm đầy đủ vấn đề này; thực tế cho thấy không ít cán bộ, chỉ huy ở một số đơn vị cơ sở chưa tiến hành tốt công tác tư tưởng, độc đoán chuyên quyền, mệnh lệnh khô cứng, dập khuôn máy móc, đó là nguyên nhân HVSV không bộc lộ, chia sẻ tâm tư tình cảm, nguyện vọng với lãnh đạo, chỉ huy, bởi vậy cấp ủy, chỉ huy các cấp khó nắm bắt, quản lý chặt chẽ về tình hình tư tưởng và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến HVSV vi phạm kỷ luật.

 Thứ hai; đối với cấp ủy, cán bộ chỉ huy trực tiếp quản lý HVSV, phải nắm chắc đặc điểm, tâm lý lứa tuổi, điều kiện hoàn cảnh gia đình, phong tục, tập quán vùng miền; quản lý chặt chẽ bao gồm cả các mối quan hệ ngoài xã hội cũng như trong CQ, ĐV; nắm bắt các mối quan hệ cũng như tâm tư, tình cảm của từng HVSV, đó là chìa khóa để mở, để tiến hành công tác tư tưởng đạt hiệu quả thiết thực; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách cho phù hợp với từng đối tượng. Trước những việc mới, việc khó, việc phúc tạp....hãy đặt cương vị mình vào vị trí của HVSV để chia sẻ, giải quyết; "quản lý, giáo dục, rèn luyện HVSV bằng cả tình thương và trách nhiệm; hòa nhập nhưng không hòa tan".

 Thứ ba; phải thường xuyên quán triệt, giáo dục cho HVSV nắm chắc và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Luật pháp của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của Nhà trường, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của HV, SV cũng như mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường; trên cơ sở đó xây dựng ý thức trách nhiệm cho HV, SV "Tự quản, tự học, tự rèn" biến quá trình đào tạo thành quá trình "Tự đào tạo" ; phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ tương trợ giúp đỡ nhau trong trong học tập, công tác và rèn luyện; đồng thời kiên quyết đấu tranh phê bình với các biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, bàng quang, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước tập thể, đồng chí, đồng đội, và chính bản thân mình.

 Thứ tư; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và nắm bắt tư tưởng HVSV là cả quá trình và phải thường xuyên, liên tục, kiên trì, kiên quyết đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giũa cấp ủy, chỉ huy đơn vị quản lý học viên với các CQ, ĐV, nhất là sự phối hợp chặt chẽ với các khoa đặc biệt là giữa các lớp chuyên ngành và các khoa chuyên ngành; cấp ủy, chỉ huy đơn vị quản lý học viên với gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi gia đình HV, SV cư trú; Phát huy tốt vai trò Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) trong quản lý rèn luyện kỷ luật và nắm bắt tư tưởng, tình cảm HVSV, có như vậy cấp ủy, chỉ huy đơn vị quản lý học viên mới có các chủ trương, biện pháp quản lý tốt, giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm kỷ luật và kịp thời nắm, giải quyết tình hình tư tưởng, kỷ luật trong HVSV. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và HVSV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; quan tâm, chia sẻ, động viên khích lệ HVSV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên, đồng thời kiên quyết xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm kỷ luật theo đúng nguyên tắc; xử lý kỷ luật phải đi đôi với giáo dục, thuyết phục song lấy giáo dục thuyết phục là chính.

 Thứ năm; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở; phát huy dân chủ đề cao vai trò các tổ chức, các lực lượng và trách nhiệm cùa cán bộ, đảng viên, HVSV trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tạo được bầu không khí dân chủ, đoàn kết và môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực tế cho thấy: " ở đâu có dân chủ thì ở đó có đoàn kết, ở đâu có đoàn kết thì ở đó phát triển ổn định và đơn vị mạnh" đây cũng là một trong những nội dung trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và nắm bắt tư tưởng HVSV.

 Thứ sáu; một vấn đề hết sức quan trọng đó là: Người quản lý, chỉ huy HVSV cần hiểu những vấn đề cơ bản nhất và trân quý những tác phẩm nghệ thuật; thấy được sự khắc nghiệt của lao động nghệ thuật đó là lao động của trí tuệ, của tài năng mà không phải ai cũng có thể làm được, đồng thời hiểu rõ hơn sự chính quy trong hoạt động biểu diễn thuật... có như vậy người lãnh đạo, chỉ huy quản lý mới hiểu được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm, chia sẻ với HVSV trong môi trường VHNT; làm tốt những nội dung đó là kênh thông tin gần gũi, chân thật, chuẩn xác nhất, giúp người lãnh đạo chỉ huy có những nội dung, biện pháp hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và nắm bắt tư tưởng HVSV trong thời gian tới.

 Phát huy truyền thống Nhà trường 65 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, với truyền thống vẻ vang "Chiến sĩ, nghệ sĩ; Đoàn kết, chiến đấu; Năng động, sáng tạo; Lập công, Quyết thắng" Cán bộ, HV SV Hệ quản lý học viên nói chung và đội ngũ cán bộ Hệ nói riêng nguyện tâm huyết, đoàn kết, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; mỗi cán bộ, HVSV không ngừng học tập, công tác, tu dưỡng và rèn luyện hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt, chức trách, nhiệm vụ được giao; thiết thực góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đại tá Đỗ Viết LựChính trị viên Hệ Quản lý học viên

Tin bài khác