Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội, hội nghị hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 của Trường Đại học VHNT Quân đội

Admin 20/05/2021
 Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 18/5/2021, các hội phụ nữ (HPN) Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức đại hội, hội nghị hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó HPN Phòng Đào tạo tổ chức trước để rút kinh nghiệm trong toàn Trường. Đại hội, hội nghị hội phụ nữ diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, của cấp ủy, chi bộ các cấp và sự hướng dẫn của Phòng Chính trị , đại hội, hội nghị HPN đã kết hợp chặt chẽ các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch, tiến hành Đại hội, hội nghị đúng thủ tục, nguyên tắc.

 Tại đại hội, hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết sáng tạo, tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo đáng giá tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn kiện đại hội cấp trên bảo đảm chất lượng tốt với tinh thần sôi nổi, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Đồng thời Đại hội, hội nghị phụ nữ của các cơ quan, đơn vị đã sáng suốt lựa chọn bầu được các đồng chí có đức, tài, đủ tiêu chuẩn, phù hợp về cơ cấu và số lượng vào ban chấp hành (chủ tịch, phó chủ tịch) nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao và bầu các đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Cơ quan TCCT lần thứ VI đúng quy định về số lượng và chất lượng, tiêu biểu có: HPN Phòng Đào tạo; HPN Khoa VTLT&BC; HPN Khoa KHXH&NV; HPN Khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi.

 Tuy nhiên, một số cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn HPN tổ chức đại hội, hội nghị phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Một số HPN chuẩn bị các văn kiện chưa tốt, một số ý kiến phát biểu còn chung chung, chưa gắn sát với thực tiễn hoạt động của hội. Công tác điều hành của một số HPN chưa thật hợp lý, chủ tịch đại hội, hội nghị chưa linh hoạt, còn lúng túng.

 Do đó, để định hướng hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ Nhà trường trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt các nội dung sau:

 - Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự hướng dẫn của Phòng Chính trị; thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện về mọi mặt đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ.

 - Phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ Nhà trường trong triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đại hội, hội nghị vào cuộc sống. Mỗi cán bộ, hội viên trong HPN cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên học tập, công tác, rèn luyện, tu dưỡng, đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn và yêu cầu của đại hội, hội nghị đến từng hội viên kể cả trước, trong và sau đại hội.

 - Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ đối với các đồng chí tích cực tham gia công tác Hội và phong trào phụ nữ./.

IMG 9299

Tin: Hoàng Trung

Tin bài khác