Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022

Admin 17/03/2020
Trong những ngày này, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở chuẩn bị chu đáo các nội dung cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Theo đó, từ ngày 06 đến ngày 17 tháng 3 năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo 5/5 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, chi bộ, cũng là dịp nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Ðại hội các chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; điểm nổi bật đó là: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó bí thư khóa mới đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu hợp lý, bầu 1 lần đủ số lượng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%). Qua theo dõi các chi bộ tổ chức đại hội xin chia sẻ mấy kinh nghiệm sau:

Một là; cấp ủy cấp trên, Phòng Chính trị cần tích cực giúp đỡ, chỉ đạo trong suốt qúa trình chuẩn bị và tiến hành đại hội như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phải kịp thời, cụ thể, tỷ mỷ bám sát chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức đảng; nắm chắc tình hình các chi bộ, thường xuyên giúp đỡ, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ chuẩn bị tốt việc xây dựng các dự thảo báo cáo, chương trình, kịch bản đại hội; kịp thời giải đáp thỏa đáng những vướng mắc trong chuẩn bị và tổ chức đại hội

Hai là; để đại hội thành công đòi hỏi các cấp ủy, chi bộ mà trực tiếp là các đồng chí Bí thư phải làm tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền, quán triệt âu sắc các văn bản chỉ đạo (chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn) của cấp trên đó là “bước đi trước” đảm bảo sự thành công của đại hội; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỷ mỷ với phương châm “chưa rõ phải hỏi, chưa giỏi phải học”.

Ba là; các cấp ủy, chi bộ sau khi được quán triệt về tổ chức đại hội, cần tổ chức họp, phân công công việc cho từng chi ủy viên, đảng viên và bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng quy trình, nguyên tắc và tính đồng thuận cao; đây là cơ sở để đại hội bầu cử cấp ủy khóa mới trúng, đúng với số phiếu tín nhiệm cao.

Bốn là; công tác tổ chức, điều hành đại hội phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và điều hành đúng thủ tục, nguyên tắc, nhất là điều hành đại hội thảo luận và bầu cử cần được thực hiện vừa mở rộng dân chủ, vừa đảm bảo tính tập trung, chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, nhịp nhàng, đây là yếu tố quan trọng góp phần trực tiếp thành công của đại hội.

Năm là; một vấn đề hết sức quan trọng đó là, phát huy tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy và mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức quần chúng trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đó vừa là chủ trương, biện pháp vừa là trách nhiệm của các cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư đương nhiệm, của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Thành công của các đại hội khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cả về ý chí và hành động; biểu thị bản lĩnh chính trị, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên - sinh viên vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Kết quả các đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở đại hội thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

1sz copy copy

2sz copy

Tin: Đỗ Viết Lự

Ảnh: Thành Chương

Tin bài khác