Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Một số kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 và định hướng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 của Trường Đại học VHNT Quân đội

Admin 15/12/2020
Đại tá Hoàng Văn Chức

Phó Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

1.Một số kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020

Năm 2020 công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Nhà trường đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Kết quả nổi bật là:

Phong trào thi đua Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thng được tiến hành thường xuyên liên tục trong nhà trường, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động ‘Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước quân đội và Nhà trường; Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo dân chủ, kịp thời, đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc, đúng thành tích của tập và cá nhân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn trường.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa, cơ sở 2, hệ quản lý học viên, các ban, nhà hát, phong trào thi đua trong Nhà trường đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng, chống đại dịch CoVid – 19; thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn; phong trào thi đua “ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”; phong trào xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt kết quả tốt. Thông qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ nhà trường đã nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ ý chí, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua đã thật sự tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường tham gia sôi nổi, xuất hiện nhiều sáng kiến hay, ý tưởng tốt, việc làm có chất lượng, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tiêu biểu là 06 tập thể đơn vị quyết thắng: Phòng Chính trị, Phòng Khoa học Quân sự, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT, Khoa Múa, Khoa Quản lý Văn hóa; Nhà hát Nghệ thuật Thực hành và 06 tập thể Đơn vị tiên tiến cấp phòng, khoa; 16 tập thể cấp Ban, Tổ Bộ môn, 177 cá nhân được khen thưởng danh hiệu thi đua; 32 lượt tập thể, 81 lượt cá nhân được khen thưởng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đặc biệt năm 2020 Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, phong trào TĐQT năm 2020 của Nhà trường cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm là: Một số cơ quan, đơn vị duy trì phong trào TĐQT chưa chặt chẽ; đăng ký, kiểm tra, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng chưa thường xuyên, kịp thời. Thực hiện chỉ tiêu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật có mặt còn hạn chế.Công tác xây dựng, điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị chưa có hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua; nắm bắt, quản lý, giáo dục, động viên tư tưởng của một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sắc. Đây là những vấn đề cần được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Có thể nói, kết quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2020 của Nhà trường đã đạt hiệu quả thiết thực, vượt một số chỉ tiêu thi đua đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

2. Những định hướng cơ bản trong công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 của Trường Đại học VHNT Quân đội

Năm 2021, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục có nhiều diễn phức tạp, khó lường; có nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn, nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quán triệt sâu sắc nội dung phát động thi đua của Hội đồng Thi đua Cơ quan Tổng cục Chính trị; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua của toàn quân; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề: Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của phong trào là:Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng.

Để phong trào thi đua đạt hiu quả thiết thực, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường quán trit và thực hiện tốt các nội dung thi đua sau đây:

Một là,thi đua học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX. Trong đó đặc biệt tổ chức tốt phong trào thi đua xung kích thực hiện 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó, thi đua thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng xây dựng “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”. Đẩy mạnhthực hiện thật tốt khâu đột phá vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, giảng viên đầu ngành, đáp tốt yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo,kiến tạo xây dựng nhà trường thông minh.

Hai là, giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, tăng cường kỷ cương, xây dựng Nhà trường thông minh, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập trung giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường nâng cao nhận thức yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nhà trường thông minh; nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống, trong sáng, mẫu mực tiêu biểu; tinh thần dân chủ, đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, liêm chính; có tư duy đổi mới, sáng tạo, kiến tạo, có ý chí nghị lực phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao chất lượng các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh; đổi mới nội dung, hình thức, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ba là, thi đua đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn. Hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng đề án, mở rộng chương trình, quy mô đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp; nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo thạc sĩ quản lý văn hóa, báo chí truyền thông theo hướng xây dựng nhà trường thông minh; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khảo thí bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học phải gắn sát với mục tiêu, yêu cầu, đào tạo và hoạt động VHNT, báo chí truyền thông trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Bộ đội và nhân dân.

Bốn là,thi đua thực hiện “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng đơn vị quản lý tốt,rèn luyện, kỷ luật nghiêm; đơn vị dân vận khéo, phong trào dân vận tốt, và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị phương tiện, kỹ thuật dạy – học, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Năm là,tổ chức tốtcác đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2021; trọng điểm Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước mắt, Nhà trường phát động Đợt thi đua cao điểm, với chủ đề: “Lập công dâng Đảng”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Thời gian của phong trào từ 01/01/2021 đến hết ngày Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, như sau:

Thứ nhất, 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xác định rõ động cơ phấn đấu, đề cao trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, truyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, học viên sinh viên, chiến sĩ Nhà trường nhận thức sâu sắc quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nâng cao nhận thực về ý nghĩa trọng đại, bước ngoặt lịch sử của ngày 6/1/1946 – ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á.

Thứ ba,thi đua dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm, thi, kiểm tra thực chất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu kết quả thi, kiểm tra học kỳ 1 năm học 2020-2021 có 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 85% khá, giỏi trở lên.

Thứ tư,100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không có vụ việc mất an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống đại dịch CoVid- 19.

Thứ năm, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân sửu, năm 2021 vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn tuyệt đối.

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Ban Giám hiệu, các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường tổ chức phong trào thi đua, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, làm cho phong trào TĐQT ở các phòng, khoa, ban, hệ, cơ sở 2 và nhà hát trong toàn Trường thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; thật vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành, phát triển của Trường Đại học VHNT Quân đội, Đảng ủy,Ban Giám hiệu nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dân chủ, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua năm 2021.

T Chức 2

T Chức 3

Ảnh: Dương Chương

Tin bài khác