Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Mở mới đề tài cấp Bộ Quốc phòng

Admin 23/08/2011
Căn cứ quyết định số 14721/ QĐ- KHCN&MT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc thành lập Hội đồng khoa học xét thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng. Ngày 20 tháng 8 năm 2011 tại Hội trường Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường diễn ra Hội nghị thẩm định, xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng. Chủ tịch Hội đồng: Thiếu tướng, PGS, TS Cao Tiến Hinh, Phản biện 1 Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thắng; Phản biện 2: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đinh Minh; Thư kí Khoa học: Đại tá, PGS, Ts Hoàng Minh Thảo cùng 05 thành viên.

Tên đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kì mới”, do Đại tá, Th.S, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh làm Chủ nhiệm đề tài, Thư kí đề tài: Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức cùng 06 thành viên tham gia.

Hội đồng đã đánh giá cao tính thiết thực của đề tài đối với sự chuẩn hóa về nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong Quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kì mới. Đối với nội dung thuyết minh và đề cương đề tài, Hội đồng nhấn mạnh đề tài đã làm rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu; nhất trí với sự lựa chọn thời gian khảo sát là từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 (năm 1998) và dự báo đến năm 2020.

Sau hơn hai giờ làm việc Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau: Tổng số điểm 741 trong đó điểm Thuyết minh đề tài: 82,3; Điểm giá trị khoa học: 67; Điểm năng lực nghiên cứu: 15,3. Với kết quả này đề tài đủ điều kiện để triển khai nghiên cứu.

Kết thúc Hội nghị Chủ tịch Hội đồng kết luận:

1. Tên đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật Quân đội thời kì mới”.

2. Đề tài mang tính thiết thực, có giá trị thực tiễn, tính ứng dụng cao. Đề nghị Ban đề tài bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Hồ sơ duyệt thuyết minh theo ý kiến của Hội đồng đã được ghi vào Biên bản.

3. Đề tài được Hội đồng thông qua thuyết minh. Ban đề tài tiếp tục làm tốt công tác triển khai xây dựng đề cương chi tiết, hệ thống chuyên đề, chuẩn bị tốt cho việc nghiên cứu.

4. Chuẩn bị tốt phần dự toán kinh phí đảm bảo cho đề tài nghiên cứu hiệu quả, tiết kiệm.

QUỲNH HOA

Tin bài khác