Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Liên kết đào tạo đại học hệ chính qui với trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Admin 22/03/2012
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ- TM ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc giao chỉ tiêu đào tạo liên thông, liên kết cho Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ngày 9 và ngày 20 tháng 3 năm 2012 lãnh đạo và một số cơ quan chức năng của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã có buổi làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, chấp hành đúng quy trình, qui định về đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính qui.

 

Hai bên đã thống nhất và đi tới những thỏa thuận sau:

1.Ngành đào tạo liên thông: Sư phạm âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật.

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh và đào tạo: Những Sinh viên (SV) đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành, loại khá trở lên đối với SV vừa tốt nghiệp và loại Trung bình trở lên đối với giáo viên đã công tác ít nhất 1 năm.

4. Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính qui. Hình thức đào tạo: Liên thông, tập trung.

5. Địa điểm đặt lớp: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

6. Thời gian tuyển sinh và đào tạo: từ tháng 4 năm 2012.

7. Chương trình đào tạo: Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sẽ điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng người học và đảm bảo đúng qui định của Luật giáo dục.

Việc mở rộng liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ở hai chuyên ngành nói trên đã khẳng định Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cán bộ, diễn viên cho Quân đội mà còn có những đóng góp quan trọng trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa giáo dục - đào tạo.

HOA QUỲNH

Tin bài khác