Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Lễ ra mắt và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2018

Admin 28/12/2015
Sáng ngày 25/12/2015, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội đã tổ chức Lễ ra mắt và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí VHNT Quân đội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2018. Dự và chỉ đạo, có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu các cơ quan Tổng cục Chính trị, Hội nhà báo Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân. Về phía Nhà trường, có Thiếu tướng, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí; Thiếu tướng, TS. Nguyễn Học Từ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; cùng lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban; và các đồng chí trong Hội đồng chỉ đạo, Ban Biên tập Tạp chí.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá, TS. Đặng Chí Thông- Phó Tổng biên tập Tạp chí VHNT Quân đội đã công bố Quyết định số 404/QĐ-HNBVN, ngày 01/7/2015 về việc Thành lập Chi hội Nhà báo và công nhận hội viên. 14 hội viên của Chi hội đã được Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và trao thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Chi hội Nhà báo Tạp chí VHNT Quân đội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2018. Tại Đại hội, các hội viên đã tham luận sôi nổi các vấn đề về các giải pháp để Tạp chí luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc; Các giải pháp để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho hội viên, đảm bảo cho các hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; Các giải pháp để mở rộng mạng lưới cộng tác viên, nhất là cộng tác viên ở cơ sở, các nhà khoa học, những chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực VHNT; Các giải pháp để Chi hội hoạt động đạt hiệu quả thiết thực; thực sự là chỗ dựa tinh thần, nơi hun đúc tình yêu nghề nghiệp, nơi rèn luyện nhân cách, đạo đức làm báo; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

toàn cảnh

Tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí VHNT Quân đội đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng nêu ra một số yêu cầu để Chi hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới:- Trước hết, đội ngũ làm báo của Tạp chí VHNT cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén và là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, vì vậy phải có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; Thứ hai, Tạp chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn quân, toàn dân; Thứ ba, Tạp chí phải luôn bám sát, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí; Không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức; Tăng cường nhiều bài viết có hàm lượng khoa học cao về lĩnh vực VHNT, bám sát quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tập trung bám sát Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chú trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài quân đội, nhất là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực VHNT; Nâng cao số lượng phát hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bạn đọc; - Thứ tư, Chi hội Nhà báo Tạp chí VHNT Quân đội cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đủ sức sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo trong việc không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi hội.

Đồng chí Trung tướng thể hiện niềm tin tưởng đội ngũ những người làm báo của Trường Đại học VHNT Quân đội sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí VHNT Quân đội, nhiệm kỳ 2015 – 2018. Cụ thể:

1. Đại tá Phan Văn Long – Thư ký Chi hội

2. Đại tá Đặng Chí Thông – Phó Thư ký Chi hội

3. Đại úy QNCN Vũ Phương Hà - Ủy viên.

ban thư ký ra mắt

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí VHNT Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2018

Tin: PHƯƠNG HÀ

Ảnh: TIẾN THÀNH

Tin bài khác