Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Lễ hội “Lồng tồng” là một giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Tày, Nùng ở các tỉnh phía Bắc

Admin 12/12/2022

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho lớp Đại học Đạo diễn Sân khấu K1, Khoa Sân khấu-Điện ảnh và Viết văn, khóa học 2017-2021. Dự và chỉ đạo kỳ thi có Đại tá, ThS Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp...

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho lớp Đại học Đạo diễn Sân khấu K1, Khoa Sân khấu-Điện ảnh và Viết văn, khóa học 2017-2021. Dự và chỉ đạo kỳ thi có Đại tá, ThS Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp...

Tin bài khác