Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Lễ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Admin 29/12/2017
Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Dự và chỉ đạo có Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy -  Hiệu trưởng; Đại tá Trần Văn Kim - Chính ủy; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban, tiểu đoàn.

ISO 9001: 2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng mới nhất được sửa đổi lần thứ 4 của tổ chức ISO. Đây là sự đúc kết các kinh nghiệm tốt nhất về hệ thống quản lý chất lượng trên thế giới. ISO 9001 cũng là tiêu chuẩn được thừa nhận và áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức công bố Hệ thống chất lượng quản lý tại Nhà trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động quản lý, đào tạo tại Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại lễ công bố, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Bính - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008; tập trung phân tích, làm rõ những nét tổng quan về đánh giá chất lượng đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động quản lý, đào tạo tại Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chương trình đánh giá và chuẩn bị đánh giá; thực hiện đánh giá và theo dõi hành động khắc phục sau đánh giá, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản TCVN ISO 9001:2008.

Kết thúc Lễ công bố, Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp các đơn vị trong toàn trường thống nhất một quy trình chung trong quá trình làm việc; từng bước chuẩn hóa các công tác hành chính. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, khoa, ban, tiểu đoàn trong Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, xem xét, sửa chữa, đóng góp và bổ sung Hệ thống chất lượng quản lý tại Nhà trường phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, công việc, đặc thù của Nhà trường; nắm chắc nội dung, yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng nói chung và các nội dung của đánh giá nội bộ nói riêng; chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, áp dụng triển khai Hệ thống Hệ thống chất lượng quản lý tại Nhà trường từ ngày 01/1/2018.

Lễ công bố đã thành công tốt đẹp, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Quốc phòng và Nhà trường.

 

thuy do

THU THỦY

Tin bài khác