Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Lễ bảo vệ tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa khoá 1

Admin 29/06/2010
Ngày 28.6.2010, Khoa Sư phạm Nhạc-Họa, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa khóa I (2006-2010). Khóa luận tốt nghiệp của 6 sinh viên (Dương Thị Thanh Nga, Hoàng Hà Linh, Lê Trung Kiên, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Văn Trường) với nhiều đề tài phong phú, đa dạng xoay xung quanh các vấn đề khôi phục, bảo tồn và và quản lý lễ hội, giáo dục văn hóa đạo đức gia đình, tín ngưỡng dân gian của người Việt, quản lý du lịch, hoạt động ngoại giao văn hóa...

 

 

Qua đó, các sinh viên đã thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tìm tòi, giàu khả năng sáng tạo. Nội dung các khóa luận có giá trị tốt về mặt lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hội đồng chấm thi khóa luận tốt nghiệp đã nhất trí đánh giá 6 khóa luận đạt loại xuất sắc. Trong đó, khóa luận của sinh viên Dương Thị Thanh Nga với đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước qua những ngày văn hóa Việt nam ở nước ngoài” đạt điểm tuyệt đối. Kết quả này đã ghi nhận sự cố gắng vượt mọi khó khăn của thầy, trò Khoa Sư phạm Nhạc – Họa trên con đường nghiên cứu khoa học.  

 

PHƯƠNG THẢO

Tin bài khác