Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Kiểm tra, dự giờ thăm lớp theo hướng đổi mới

Admin 10/04/2014
Trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, từ giữa học kì II năm học 2013-2014, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội triển khai kiểm tra, dự giờ, thăm lớp  theo hướng đổi mới. Các khoa: Sư phạm Nhạc họa; Quản lí văn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn; Sân khấu - Điện ảnh- Viết văn; Kiến thức nghệ thuật cơ bản; Nghệ thuật dân tộc và miền núi là những khoa được giao nhiệm vụ thực hiện tiên phong.

Nội dung của dự giờ thăm lớp lần này tập trung vào kiểm tra, đánh giá việc  thực hiện đổi mới phương pháp dạy học "lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong tiếp nhận thông tin", trọng tâm là kiểm định chất lượng dạy học, năng lực thực nghiệp của nhà giáo, tạo động lực để nhà giáo cống hiến tâm huyết, tài năng, trí tuệ cho nghề, khích lệ tinh thần học tập, tự học, tự bồi dưỡng nhằm phát huy phẩm chất và năng lực của người học, qua đó đảm bảo chất lượng, hiệu quả giờ học.

Kiểm tra, đánh giá  thực hiện chương trình và chất lượng dạy-học là việc làm thường xuyên của Nhà trường nhằm quản lý tốt chất lượng đào tạo. Từ năm học 2013-2014, nhằm phát huy năng lực tự học, tự sáng tạo của người học, giúp học viên, sinh viên chiếm lĩnh tri thức, nâng cao năng lực tư duy nhận thức thực tiễn, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội  tăng cường đẩy mạnh đổi mới mục tiêu, mô hình, nội dung, hình thức, phương thức đào tạo; mở rộng đối tượng, trình độ và phạm vi đào tạo...được coi là khâu then chốt trong quá trình đổi mới quản lý giáo dục-đào tạo của nhà trường.

Được biết, sau đợt thực hiện thí điểm kiểm tra, dự giờ thăm lớp theo hướng đổi mới, Nhà trường sẽ tổ chức rút kinh nghiệm theo từng đơn vị khoa và có kế hoạch bổ cứu, điều chỉnh kịp thời.

QUỲNH HOA                                                                                               

Tin bài khác