Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khoa Văn hoá Cơ Bản

Admin

Chủ nhiệm khoa:
Đại tá Chu Hải Ninh
Phó Chủ nhiệm khoa:
Thượng tá Đào Tuấn Anh

Khoa Văn hóa cơ bản là khoa cung cấp kiến thức văn hoá phổ thông cho đối tượng học sinh trung cấp, tạo điều kiện cho các em học tốt các môn chuyên môn và đủ điều kiện để học tiếp ở các bậc học cao hơn. Cung cấp kiến thức văn hoá cơ bản cho đối tượng học sinh Cao đẳng, Đại học giúp các em có một mặt bằng kiến thức toàn diện để học tốt hơn các môn chuyên môn.

 1. Chức năng, nhiệm vụ

- Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục, Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng nội dung, chương trình các môn văn hoá cơ bản phù hợp với mục tiêu yêu cầu giáo dục đào tạo của từng đối tượng.

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn văn hoá cơ bản cho các đối tượng phù hợp.

- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đào tạo các môn văn hoá cơ bản trong Nhà trường.

- Tổ chức chặt chẽ kỳ thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá. Quản lý đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn văn hoá cơ bản.

- Biên soạn nội dung chương trình khung các môn văn hoá cơ bản phù hợp với từng đối tượng Nhà trường.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy các môn văn hoá cơ bản, năng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, tiểu đoàn học viên nắm chắc chất lượng, kết quả quá trình học tập của học sinh, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, Hội đồng thi đánh giá kết quả học tập, phân loại tốt nghiệp bổ túc văn hoá.

2. Thành tích

- Nhiều năm Khoa được tặng Giấy khen, bằng khen của Nhà trường và của Cục chính trị - TCCT về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị quyết thắng năm 2020, 2021

- Chi bộ Khoa luôn đạt là chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Khoa có 02 giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 03 giáo viên được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

- Kết quả thi tốt nghiệp Bổ túc phổ thông trung học hàng năm đạt từ 95% đến 100%.

 - Kết qủa thi hết môn các môn cơ bản đạt khoảng 98%, trong đó có khoảng 5% đạt loại giỏi, 70% đạt loại khá

Một số hình ảnh Khoa Văn hóa Cơ bản :