Thứ 4, 05-10-2022 - 00:27

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2015

Thực hiện thông tư 2196/BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu và chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về việc xây dựng, hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học năm 2015.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố dự thảo Chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo đại học để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, các cơ quan tuyển dụng, các giảng viên/ sinh viên… nhằm hoàn thiện và công bố Chuẩn đầu ra năm 2015.

 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian: từ 22/5 đến 30/6/2015.

Dự thảo Chuẩn đầu ra 12 ngành đào tạo đại học để lấy ý kiến đóng góp:

1. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO SÁNG TÁC ÂM NHẠC

2. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY

3. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO THANH NHẠC

4. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

5. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO CHỈ HUY DÀN NHẠC QUÂN NHẠC

6. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM ÂM NHẠC

7. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM MỸ THUẬT

8. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VĂN HOÁ

9. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO BẢO TÀNG HỌC

10. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC THƯ VIỆN

11. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU

12. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN SÂN KHẤU - KỊCH HÁT

Xin trân trọng cám ơn./.