Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khảo sát kết quả quán triệt, triển khai, thực hiện hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Admin 25/03/2022
 Ngày 24/3/2022, Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị/TCCT, Trưởng Đoàn Khảo sát cùng các thành viên trong Đoàn đã đến khảo sát Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về kết quả quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp đón Đoàn, về phía Nhà trường có Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường, cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, chỉ huy và các trợ lý Phòng Chính trị.

 Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Trưởng đoàn đã phổ biến kế hoạch, nội dung khảo sát đối với Nhà trường và giao nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn khảo sát.

 Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến đã báo cáo tóm tắt kết quả sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Nhà trường.

 Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn biểu dương Nhà trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường. Các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng chủ động xây dựng kế hoạch, cam kết đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, chặt chẽ, đúng qui định, có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, tạo được hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng nội dung các văn bản còn chưa có nhiều số liệu, có nội dung còn thiếu cần bổ sung,..

 Thay mặt Nhà trường, Đại tá Phùng Thanh Tiến xin lĩnh hội toàn bộ nội dung chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn khảo sát và hứa cùng tập thể Đảng ủy Nhà trường và các cấp ủy, chi bộ quyết tâm khắc phục những điểm chưa làm được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

kttcct 1

kttcct 2Tin: Vũ LịchẢnh: Dương Chương

Tin bài khác